logo

Nácvik postupů při péči o pacienta s akutní cévní mozkovou příhodou

Plzeňský kraj - 24.3.2024

Zástupci Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje (ZZS PK) již delší dobu spolupracují s Iniciativou Angels, globálním neziskovým projektem podpořeným Světovou a Evropskou iktovou organizací.

Cílem Iniciativy Angels je zlepšovat po celém světě kvalitu péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP). Počty pacientů s CMP, kteří zůstávají následkem tohoto onemocnění trvale invalidní nebo zemřou, jsou nemalé (diagnózu CMP má ročně kolem 28 tisíc pacientů v České republice). Všichni, kteří jsou do péče o tyto pacienty zahrnuti, mají tedy logicky zájem poskytovat ji co nejlépe.

Právě ve spolupráci s Iniciativou Angels uspořádali zástupci ZZS PK a tým Fakultní nemocnice Plzeň 11. 3. 2024 simulaci léčby pacienta s iktem. Celý program začal voláním na tísňovou linku z místa události v terénu a následujícími potřebnými kroky v přednemocniční neodkladné péči. ZZS PK tímto nácvikem plynule navázala na již před delší dobou započaté vzdělávání a kontinuální přípravu svých zaměstnanců právě v této oblasti. Je třeba zdůraznit, že simulované scénáře poskytují zdravotnickým týmům v terénu i nemocnici jedinečnou příležitost nanečisto otestovat své postupy při primárním ošetření v přednemocniční neodkladné péči, v nemocnici pak při příjmu, diagnostice a léčbě pacientů. Zároveň dochází k prověření postupů a je umožněna optimalizace poskytování péče přímo v jednotlivých centrech.

Cílem všech zainteresovaných je tedy zkrátit časy ošetření pacienta na místě události a dále časy od příjezdu pacienta do nemocnice až po zprůchodnění mozkových cév (podáním intravenózní trombolýzy či mechanickou trombektomií). Jedním z podstatných postupů je tedy včasné provedení CT vyšetření, kam jsou nově mnozí pacienti směrováni rovnou z terénu po konzultaci s neurologem iktového centra. To vše jsou významné kroky, které mohou pacientovi pomoci se i přes tak závažnou diagnózu navrátit zpět do dosavadního plnohodnotného života…

Text a foto: MUDr. Jana Kruba Vidunová, MBA, LL.M.

ZZS Plzeňského kraje