logo

V Plzni na Borech začne fungovat nový dispečink ZZS Plzeňského kraje

Plzeňský kraj - 30.9.2014

V Plzni na Borech byl v sídle Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje (ZZS PK) slavnostně otevřen 29. února 2014 nový dispečink. Nové moderní technologie pro příjem tísňového volání na linku ZZS PK budou uvedeny do provozu v říjnu 2014.

Kvalitnější služby pro obyvatele na úseku tísňového volání, zkrácení času mezi tísňovým voláním a zásahem na místě a vyšší úroveň efektivní spolupráce a koordinace složek integrovaného záchranného systému. To jsou ve stručnosti hlavní přínosy nového centrálního dispečerského pracoviště ZZS PK, které bude díky projektu financovaného z prostředků Evropské unie (Integrovaný operační program) vybaveno nejmodernější technologií pro operační řízení zdravotnických skupin na území Plzeňského kraje.

V současné době byla dokončena část vybavení dispečinku technologiemi a softwarem tak, aby zde mohlo operační středisko začít v říjnu fungovat, dovybavení dalšími technologiemi proběhne do konce letošního roku. Využívat jednotnou infrastrukturu společnou pro všechny složky IZS bude možné zhruba v červnu 2015, kdy je plánovaný konec projektu. Tuto infrastrukturu by měl krajský standardizovaný projekt ZZS PK využívat z projektu „Národní informační systém integrovaného záchranného systému“ (NIS IZS). Technologické a softwarové vybavení, kterým bude dispečink v rámci projektu vybaven, má hodnotu 32.455.830 korun.

Do nového sídla ZZS PK v areálu bývalých kasáren v Plzni na Borech se stěhovali záchranáři na podzim roku 2013, kdy se již v budově počítalo s tím, že zde vznikne nové operační středisko. „Dosud fungoval příjem tísňového volání na linku 155 na dispečinku ve staré budově v ulici Edvarda Beneše v Plzni, Co očekáváme od operátorek a operátorů za obrazovkami monitorů v novém? Vždy vlídné vystupování, empatický, aktivní přístup k volajícímu a nabídku reálného a konstruktivního řešení události. Dispečink je srdce záchranky, klíčovou funkcí dispečera je stanovení naléhavosti jednotlivých událostí. Kvalifikovaná a bezpečná rozhodnutí představují a zajišťují největší přínos pro nemocného,“ říká ředitel ZZS PK Roman Sviták.

Dispečerské pracoviště a informační technologie jsou umístěny ve třetím podlaží budovy ZZS PK v Plzni na Borech. Dosud zde probíhal testovací provoz a kontrola zatím dodaného technologického vybavení. Finální zprovoznění informačního systému operačního řízení se předpokládá ke konci roku 2014. To však nebrání provozu v prostorách nového dispečinku, který bude zahájen v průběhu měsíce října.

„Těší mě, že po roce, kdy se do nové budovy zdravotnické záchranné služby přestěhovali zdravotníci a další personál, můžeme slavnostně otevřít i nové dispečerské středisko. Díky novým technologiím a softwaru bude zajištěna lepší spolupráce a koordinace složek integrovaného záchranného systému, což pro obyvatele Plzeňského kraje znamená zlepšení a zrychlení poskytované pomoci,“ uvedl hejtman Václav Šlajs.

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje se realizací krajského standardizovaného projektu, díky kterému bude vybudováno nové krajské operační středisko, podílí na celostátním projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného systému“ (IS IZS), který zahrnuje také výše zmíněný projekt NIS IZS. Projekt je financován z prostředků EU pro roky 2007 – 2013 v rámci dotačního titulu Integrovaného operačního programu (IOP). Záštitu nad realizací projektu má Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a do projektu je zapojena celá řada subjektů: Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, HZS krajů, Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, kraje ČR a zdravotnické záchranné služby krajů.

Dotace byla Plzeňskému kraji na základě schválené žádosti přidělena v říjnu 2011. Ukončení projektu je plánováno k 30. června 2015, ale většina technologií bude nasazena ještě do konce roku 2014.

Text: René Zeithaml, KÚ Plzeňského kraje