logo

Zvýšení akceschopnosti karlovarské krajské záchranky výrazně pomůže 14 nových sanitek a další pořízené moderní vybavení

Karlovarský kraj - 30.9.2015

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje pořídila 14 nových sanitních vozů vybavených moderní hlasovou, datovou komunikací a zdravotnickými přístroji, které byly dnes, 30. 9. 2015, slavnostně předány do užívání. Naše redakce u toho nechyběla.

Dále vybavila 17 stávajících vozidel moderními technologiemi přenosu dat a mobilními uživatelskými zařízeními. Součástí zakázky je dodávka a integrace systému e-Health. Ten umožňuje elektronickou výměnu zdravotnických dat pacientů mezi zdravotnickými zařízeními a koncovými uzly záchranářů v terénu.

Před rokem jsme začali pracovat na zapojení se do výzvy Integrovaného operačního systému č. 23. Tento projekt je financován z dotace Evropské Unie a spoluúčasti Karlovarského kraje. Projekt přispěje ke zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby, jako složky integrovaného záchranného systému, na řešení mimořádných událostí. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 76 milionů Kč, výše dotace z Evropské unie je 64 milionů Kč. Ukončení projektu je plánováno na 30. 11. 2015. Nyní už finalizujeme.

„Obnova vozového parku záchranné služby včetně vybavení novými komunikačními technologiemi je výrazným posunem k lepšímu. Záchranáři už delší dobu jezdili staršími vozy s množstvím najetých kilometrů. Postupně se nám podařilo zajistit, aby provoz sanit po celém kraji byl bezproblémový,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

V polovině září Zdravotnická záchranná služba přebírala 14 zbrusu nových sanitních vozidel, včetně jejich vybavení přístrojovou technikou. Mnoho se toho změnilo jak v kabině řidiče, tak v ambulantním prostoru. Vozy na podvozku Mercedes-Benz Sprinter s pohonem 4×4, motorem 2.2 biturbo a 163 koňmi nahradily starší vozy. Ambulantní prostor od firmy Profile Vehicles je ergonomicky uspořádán tak, aby co nejvíce odpovídal potřebám záchranářů. Ti tak mohou za jízdy ovládat např. průtok kyslíku, osvětlení anebo teplotu ve voze přímo ze svého sedadla, aniž by se museli odpoutávat, což je posun v bezpečnosti. Sanitky jsou vybaveny novou přístrojovou technikou, a sice UPV Dräger Oxylog 2000 plus, defibrilátorem Lifepak 15 a přístrojem pro automatické stlačování hrudníku Lucas. Transportní techniku dodal domácí výrobce, firma MEDIROL.

„Mobilní technologické vybavení posádek vozidel ZZS je součástí 14ti nových sanitních vozů. Jedná se o tablety pro vypisování elektronické zdravotnické dokumentace, tiskárny, modemy, kamery, navigace se statusovači a GPS jednotkou, vozidlové terminály a radiostanice. Těmito technologiemi je v rámci projektu dovybaveno také 17 stávajících vozů ZZS KVK.“ Informoval MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., ředitel ZZS KVK.

Důležitou a pro záchranku přínosnou součástí projektu je propojení s ostatními poskytovateli zdravotní péče tzv. služba e-Health. Jedná se zejména o elektronickou podporu sdílení dat o pacientech (typicky údaje potřebné pro urgentní ošetření). „Pro záchrannou službu jsou tyto informace velmi cenné. Údaje o pacientovi, respektive o historii jeho dosavadní léčby, o lécích, které užívá, se dozví záchranáři již na cestě za ním. Mohou se tak lépe připravit a rychleji a přesněji pacienta ošetřit. Přesnou informaci pak od nich dostanou nemocnice ještě během převozu pacienta,“ vysvětlil výhody systému náměstek hejtmana Jakub Pánik.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ČASOVÁ OSA ZVÝŠENÍ AKCESCHOPNOSTI ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KARLOVARSKÉHO KRAJE


Do výzvy Integrovaného operačního programu jsme se zapojili již v polovině roku 2014. Naše žádost o přidělení dotace byla úspěšná. Od té doby byly připravovány podklady s požadavky a v prosinci roku 2014 jsme zveřejnili zadávací a kvalifikační dokumentace. Zadávací řízení mělo tři části

Část A) Moderní vozidla ZZS vhodná pro instalaci a provoz technologií
Část B) Mobilní technologické vybavení posádek vozidel ZZS
Část C) služby e-Health pro ZZS

V únoru 2015 proběhlo první kolo hodnocení nabídek. Výběr nejvhodnější nabídky byl dokončen 20. 5. 2015 a 25. 5. 2015 se podepsali smlouvy s dodavateli jednotlivých částí.

15. 9. 2015 = termín pro dodání části A) – 15. 9. 2015 obdržela ZZS KVK 14 nových plně vybavených sanitních vozů
15. 10. 2015 = termín pro dodání části B) a C) – v současné době probíhá instalace

vz
„TECHNOLOGIE DO SANITNÍCH VOZŮ Z EVROPSKÝCH DOTACÍ“


Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje opět obnoví v listopadu letošního roku svůj vozový park. Z Evropských dotací, konkrétně Integrovaného operačního programu, výzvy 23, ho navíc vybaví mobilními technologiemi.

Evropská dotace, kterou čerpá Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje má několik fází. Jednak je to dodávka 14 nových vozů Rychlé zdravotnické pomoci (RZP), dále dodávka mobilního technologického vybavení sanitních vozů.

V řešení je také systém eHealth, který představuje nový způsob komunikace mezi záchrannou službou a nemocnicemi. Naši technici intenzivně spolupracují s dodavatelem vybavení vozidel těmito technologiemi. 14 nových vozů bude vybaveno kompletní dodávkou mobilních technologií, stávající vozy budou dovybaveny technologiemi, které nyní ve vozech nejsou.

Vybavení do obou skupin vozů (14 nových vozů RZP a stávajících vozů):
• Technologie systému eHealth obsahuje tablet s dokovací stanicí, který je umístěn stabilně ve vozidle RZP. Dokovací zařízení zajišťuje bezpečné uložení běhen transportu a dále plné nabití před použitím. Další část systému je tiskárna v provedení pro bezproblémovou funkčnost v daných provozních podmínkách vozů ZZS. Software systému zajišťuje zadávání dat do výjezdové dokumentace již během výjezdu a její následné vytištění před návratem posádky na základnu.
• Mobilní modem – datový modem zajišťující připojení k internetu během výjezdu. Je konstruován pro 2 SIM karty různých operátorů a umí přepínat připojení mezi nimi, což minimalizuje situace výpadku datového připojení. Modem vysílá do prostoru vozidla Wifi signál, který je potřebný zejména pro elektronické zadávání dat do zdravotnické dokumentace.
• RoadScan – kamera se záznamem umístěná na předním skle ve vozidlech RZP i RV. Slouží pro zaznamenání dění před vozidlem i uvnitř prostoru řidiče a spolujezdce.

Vybavení do 14 nových vozů RZP, které stávající vozy RZP nainstalováno již mají.
• Navigace se statusovačem a GPS jednotkou – nejedná se o běžnou navigaci. Operátor zdravotnického střediska odesílá informaci o místě zásahu přímo do navigace ihned při komunikaci s volajícím na tísňové lince. Je také možné zasílat dopřesňující informace o cílovém bodu v době, kdy jsou již záchranáři na cestě k pacientovi. Statusovač v navigaci komunikuje se softwarem Zdravotnického operačního střediska a předává informace o stavu vozidla. Operátor tedy vidí, které vozidlo lze aktuálně pro výjezd použít, jestli je na výjezdu, jestli předává pacienta ve zdravotnickém zařízení a podobně. Díky GPS jednotce vidí operátor polohu vozidla.
• Vozidlový terminál zajišťující hlasovou a datovou komunikaci výjezdové skupiny (posádky) vozidla RZP se zdravotnickým operačním střediskem ZZSKVK, dalšími vozy ZZS a složkami integrovaného záchranného systému.
• Radiostanice přednostně určená pro komunikaci s leteckou záchrannou službou v místě zásahu.

Podrobný článek o nových vozidlech RZP vám Modrahvezdazivota.cz přinese brzy. ZZS KVK jednu sanitku od Profile Vehicles od letoška již používá, a to novorozeneckou. O ní najdete informaci ZDE.