logo

Karlovarská konference IZS je minulostí, co přinesl její již II. ročník?

Karlovarský kraj - 12.11.2015

Dne 11. 11. 2015 se konal v karlovarském Grandhotelu Ambassador již II. ročník konference IZS, pořádající ZZS KVK a HZS KVK, nad kterým převzal záštitu hejtman Karlovarského kraje, JUDr. Martin Havel, jenž se akce osobně zúčastnil.

Konference začala již v 8:30, resp. přednáškový blok č. 1 půl hodiny nato. První prezentaci měl sám jeho předsedající, Mgr. David Šteindl, Dis./ZZS KVK. Týkala se dnes nejen mediálně hodně probíraného aktuálního stavu běženců a rizik, spojených s touto krizí. Přednášející shrnul celou migrační krizi od jejího začátku a závěrem poukázal na reálná zdravotní rizika, kterou s migranty souvisí. V ČR bylo dosud dle statistik jednotlivých ZZS ošetřeno přes 40 zachycených běženců několika národností s různým druhem zdravotních obtíží, nejvíce ve Středočeském a Jihomoravském kraji, dohromady 29.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Druhou prezentaci přednesl plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D., z ústředí HZS KVK. Jejím tématem byl reálný zásah na podezření vysoce nakažlivé nemoci, ke kterému došlo minulý rok. Prezentace znázornila postup při zásahu složek IZS a jeho vyhodnocení + poznatky, co bylo uděláno nedostatečně, vzhledem k tehdy malým zkušenostem zažitým věcem při konání na místě. Jak uvedl plk. Volf, tehdy bylo špatně více věcí najednou, ať už komunikace s příslušnými odborníky v Praze, kteří situaci zlehčovali, tak i samotný postup hasičů, zvyklých řešit problémy s nebezpečím chemického rázu, nikoliv biologického. Uvedený případ vše změnil, taktiku zásahu, vybavení a postupy při takovéto události, kdy je důraz kladen mimo jiné na eliminaci nakažení zasahujících složek IZS.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Třetí prezentace se chopil Bc. Jiří Markusek, karlovarský profesionální hasič, v daném okamžiku vystupující pod Asociací Záchranný kruh. Jeho tématem byl Svět záchranářů, tedy „výcvikový“ prostor pro děti, což je unikátní zařízení nejen u nás, ale i v celé Evropě. Redakce byla na jeho slavnostním otevření, takže si o něm můžete udělat představu po kliknutí na tento odkaz. Jirka Markusek je jedním z duchovních otců tohoto ojedinělého a prospěšného projektu.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Předposlední, tedy čtvrtou prezentaci prvního bloku si připravil Mgr. Jan Bradna ze společnosti LifeSupport. Představil projekt karlovarské záchranky, jenž má za cíl zvýšení komplexní kvality práce na zdravotnickém operačním středisku. S tím ZZS KVK oslovila právě společnost LifeSupport, která poskytuje vzdělávací a poradenské služby, a je specialistou na operační řízení. Ta do projektu přinesla nejen své odborné znalosti, ale také zcela nezaujatý pohled zvenčí, což se dosud nestalo nikde jinde při řešení podobné problematiky.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

První blok zakončil JUDr. Petr Šustek, Ph.D. Jeho prezentace měla závažné téma. Postavení záchranářů a právní aspekty činnosti v rámci IZS. Při přednášce nastínil několik příkladů, kdy došlo k možnému pochybení ze strany ZZS, což vyústilo až v soudní dohru. Některé z přednesených případů se řeší dodnes. Přitom mnohému by šlo předejít, pokud by se např. vyplňovala správně zdravotní dokumentace k událostem apod. Zjednodušeně řečeno, po právnicku, pravda a důkazní pravda jsou u soudu dva zcela odlišné termíny. JUDr. Šustek varoval dále nad nezodpovědností a připomněl paragraf o neposkytnutí pomoci, platící pro všechny složky IZS, a ZZS zvláště.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Poté se na konferenci přišel podívat také hejtman Karlovarského kraje, JUDr. Martin Havel, který ke všem zúčastněným pronesl několik slov a po slavnostním přípitku složkám IZS popřál mnoho zdaru při jejich nelehké činnosti. Vyslechl společně se svým náměstkem také několik přednášek, než se vrátil zpět na úřad, kde ho čekal další program. Ještě před ním se slova ujal ředitel ZZS KVK, MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., který shrnul činnost složek IZS v kraji.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Druhý přednáškový blok začal se svojí prezentací plk. MUDr. Michal Mareček, šéf vojenské letecké záchranky z Plzně, nyní vedené jako Odbor letecké záchranné služby a urgentní medicíny AČR – Líně. Ta létá i právě pro ZZS Karlovarského kraje. Ve svojí přednášce shrnul činnosti LZS, její přednosti a zápory, rovněž zmínil problematiku sekundárních transportů, která není zrovna ideální ze strany nemocnic a samotných indikací k nim. Velmi zajímavou částí byl MEDEVAC a zejména transporty zraněných osob z Ukrajiny, zpočátku se rovnající prakticky dobrodružství, ovšem nikoliv v podání, v jakém si ho představuje každý z nás. Závěrem bylo ještě zmíněno několik nikoliv nepodstatných číselných údajů ohledně srovnání letů LZS a jízdy sanitek ZZS na různá místa událostí, a také skutečnost, na kolik vyjde zásah LZS u pacienta oproti zásahu pozemní ZZS.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po letecké záchrance se slova ujala Ing. Hana Varadzinová, MBA z karlovarské záchranky. Ta přítomným ve své přednášce vysvětlila a představila současná doporučení pro kardiopulmonální resuscitaci, vycházejí z letos aktualizovaných Guidelines (resuscitační postupy, volně řečeno metodické návody), oficiálně představených na evropském kongresu ERC, konaném před dvěma týdny v Praze.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zajímavou přednášku měl i bývalý výjezdový lékař karlovarské záchranky, MUDr. Jiří Henzl. Ten nyní působí v roli hlavního koronera ZZS KVK a účastníkům konference přiblížil, co tato bohužel nedílná součást zdravotnictví obnáší, s čím se ze své pozice potýká, co musí řešit. Vše bylo doplněnou statistikou četnosti výjezdů institutu koronera v Karlovarském kraji. Závěrem sdělil MUDr. Henzl představy a požadavky na službu koronera do budoucna. Mimo jiné vyvstal problém nevyhovujícího služebního automobilu, který se bude brzy řešit.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po koronerovi přišli na řadu opilci a záchytka v Sokolově, kterou provozuje v KVK právě záchranná služba. Na toto téma přednášel karlovarský záchranář, Mgr. Miloš Kukačka, Dis. V úvodu zmínil historii těchto zařízení, která sahá na počátek 50. let minulého století, kdy první záchytku na světě otevřel v Praze doktor Skála. Problematika se od té doby prakticky nezměnila, tomu bude však brzy jinak v rámci nového připravovaného zákona, kdy se z ní stane zdravotnické zařízení se vším všudy, zejména po stránce zdravotní dokumentace. Za zmínku stála také statistika „zachycených“ osob v Sokolově včetně rekordmanů pobytu v tomto zařízení.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na prezentaci Mgr. Kukačky tematicky navázal poslední přednášející druhého bloku. Tím byl šéf Městské policie Sokolov, Mgr. Petr Kubis. Právě jeho strážníci jsou v mnoha případech ti, kteří na záchytku dopraví opilé klienty. Jeho organizace však nevozí jen opilce, ale je také velmi platnou ostatní složkou IZS v dané lokalitě. Vyzdvihl dále výbornou spolupráci právě se záchrankou a hasiči, a to jak v rámci zásahové činnosti, tak i při výcviku strážníků v poskytování první pomoci. Jejich služební vozy jsou vybaveny záchranářskými batohy a MP Sokolov za poslední dobu poskytuje první pomoc v průměru 1x za týden. Složkám IZS dále Mgr. Kubis nabídl další rozšíření spolupráce např. sdílením kamerového systému apod.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Po obědě následoval třetí a zároveň poslední přednáškový blok. Začal ho ředitel Městské policie Karlovy Vary Bc. Marcel Vlasák. Jeho prezentace se nesla v podobném duchu, jakou jí měl kolega z MP Sokolov. Přítomným nastínil, jak MP funguje, jaké další činnosti nad rámec zákona karlovarská městská policie poskytuje občanům města a vyslovil myšlenku integrace operačních středisek, která tzv. na stole leží již nějakou dobu. Bylo totiž plánováno společné operační středisko hasičů a právě MP, ale zatím to nedopadlo, i když se dle všeho nakonec tak stane v horizontu několika týdnů či měsíců. Toto vše bude opět zlepšením služeb a pomoci občanům. Na konec se zamyslel nad skutečností, že by MP mohla dělat pro občany mnohem více, ale samozřejmě je limitována financemi, na které jako pouze „ostatní“ složka IZS nedosáhne, myšleno finance z různých fondů apod. Nicméně jeho strážníci rozhodně nechtějí suplovat práci základních složek IZS.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jako druhý se slova ujal plk. Ing. Miroslav Lukeš/HZS KVK. Ten přednesl své poznatky a zkušenosti ze zahraničních misí záchranných týmů při zásazích na živelných katastrofách. Jeho prezentace ze zemětřesení v Nepálu se setkala s velkým ohlasem. Práce záchranných týmů musela být velmi náročná na úplně vše, co si lze představit. Vše doložil dokumentací z místa a byl po zásluze oceněn velkým potleskem účastníků konference.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Posledním přednášejícím byl host až z Ostravy, plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph. D., dlouholetý čelní představitel HZS Moravskoslezského kraje. Ten do Karlových Varů přivezl Pendolinem dvě zajímavé prezentace. V první představil u nás ojedinělý projekt Integrovaného bezpečnostního centra od jeho samotného vzniku, které se nachází právě v Ostravě. Funkční projekt, který dal dohromady všechny složky IZS, tedy HZS, ZZS, PČR a také Městkou policii, je velmi uznávaný a oceňovaný po celé Evropě.

Druhou přednáškou završil celou konferenci. Týkala se dvou zásahů složek IZS, které proběhly prakticky v jednom místě, avšak s odstupem několika let. Jednalo se o těžké železniční nehody ve Studénce. K první došlo v roce 2008, ke druhé pak letos. Plk. Vlček zhodnotil jejich rozdílnost, nasazení a využití složek IZS s tím, že za dobu od první nehody se mnohé změnilo a zefektivnilo zejména v rámci řešení samotných událostí, složky IZS jsou nyní mnohem lépe připraveni takovou nehodu řešit, což plně dokázal zásah u střetu Pendolina s kamionem, ke kterému došlo letošní rok. Vladimír Vlček shodou okolností jel na konferenci do Karlových Varů ve stejném vlaku SC Pendolino, který se střetl ve Studénce s kamionem…
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Závěrečného slova se ujal plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D., který ocenil všechny přednesení prezentace s tím, že se již těší na v pořadí III. ročník této skvělé akce a mimo jiné potvrdil, že se skutečně blíží integrace operačního střediska karlovarské Městské policie a hasičů s tím, že v podobném duchu jedná také se záchrannou službou.

Že to bylo opravdu skvělá akce, lze jen potvrdit a těší nás, že na ní byla redakce Modré hvězdy života pozvána.

-wap-