logo

Odbory jihomoravské záchranky protestují proti stavbě nového výcvikového centra, považují ho za zbytečné, vedení ZZS JMK to odmítá

Jihomoravský kraj - 6.10.2017

Dnešního dne otisknul Brněnský deník Rovnost článek „Nové centrum je zbytečnost“ (na webu stejného periodika byl tento článek zveřejněn pod titulkem „Odbory protestují proti stavbě centra záchranářů“ (viz odkaz).

Pan Bohuslav Zrza, jako šéf odborů v tomto článku zpochybnil oprávněnost vybudování Vzdělávacího centra pro Jihomoravskou záchranku. Je zbytečné, jak tvrdí autor.


Článek Brněnského deníku: Odbory protestují proti stavbě centra pro výcvik záchranářů. Je zbytečné, tvrdí


Vedení ZZS JMK na slova šéfa odborové organizace v dnešním článku v Brněnském deníku reaguje aneb Kolik stojí nevědomost? ZZS JmK je zdravotní službou, která na základě tísňové výzvy poskytuje přednemocniční neodkladnou péči (dále jen PNP) osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života, a to za jakýchkoliv podmínek a v jakékoliv věkové kategorii. Tímto jsou na lékaře a zdravotnické záchranáře kladeny velké nároky na jejich vzdělání a připravenost.

Vzdělávání a výcvik pro plnění úkolů poskytovatele ZZS v oblasti krizového řízení, urgentní medicíny a medicíny katastrof ukládá poskytovatelům ZZS i Zákon o Zdravotnické záchranné službě 374/2011 Sb. I když nám vzdělávání ukládá zákon, hlavním důvodem je snaha o udržení a neustálé zvyšování kvality poskytované zdravotní péče, zvyšování krizové připravenosti ZZS JmK a také zájem ze strany zaměstnanců zvýšit svoje znalosti a dovednosti, které často nebyly od absolvování studia prohlubovány.

Každý rok jsou proškoleni všichni zdravotničtí zaměstnanci ZZS JmK, ale i THP pracovníci. V roce 2013 jsme se blížili počtem k šesti stům zaměstnanců, dnes již počet stoupl na 670! Tzn. 5360 hodin vzdělávání! Z důvodu maximální efektivity školíme v malých skupinách, protože není důležitá jen teorie, ale hlavně praktická výuka. Je logické, že chceme úroveň našich služeb i efektivitu vzdělávání neustále zvyšovat. Ať jsou to realistické pomůcky, možnost zasadit scénáře do realistického prostředí, simulátor dopravní nehody pro nácviky vyproštění pacientů a další, které jsou plánovány v novém centru.

Není pravdou, že by nové vzdělávací centrum zůstalo nevyužité. Každý zaměstnanec povinně absolvuje 8 hodinové školení v urgentní medicíně za rok. Jsou ale i další vzdělávací aktivity – 8mihodinové školení bezpečné jízdy pod majáky a další 8mihodinové školení týkající se řidičských dovedností v krizových situacích na speciálním polygonu. Vzdělávací centrum je využíváno navíc pro školení nových zaměstnanců v rámci adaptačního procesu. Školíme lékaře i z jiných zdravotnických zařízení, školíme záchranáře z jiných ZZS, policisty – městské i státní, hasiče a také laickou veřejnost.

Většina těchto kurzů, které jsou realizovány zdravotnickou záchrannou službou, se uskutečňuje přímo v našem centru. Ročně do vzdělání našich zaměstnanců investujeme několik miliónů korun. Školíme nejmodernějšími metodami, které jsou vhodné pro vzdělávání dospělých. A naše vzdělávání je velmi uznávané i kolegy z ostatních záchranných služeb nejen u nás, ale i v zahraničí. Bohužel jsme ale významně limitováni prostory, které máme ve sklepě bohunické budovy k dispozici.


Článek o chystané stvbě výcvikového centra ZZS JMK na našem webu


Příprava projektu výstavby vzdělávacího střediska a vypracování žádosti k získání prostředků Evropské unie z IROP na jeho výstavbu je dlouhodobou záležitostí trvající více než dva roky. Znamenala obrovské nasazení jak pracovníků úseku krizové připravenosti a vzdělávání a technického úseku naší organizace, ale i externích projektantů při zpracování projektové přípravy i v procesu získání stavebního povolení k realizaci stavby.

Proto považuji článek představitele odborů formulovaný bez znalosti souvislostí za velmi vážné ohrožení uvažované výstavby, která by měla být významně spolufinancována z dotace EU (IROP). Chci zdůraznit, že prostředky IROP NELZE POUŽÍT NA VÝSTAVBU NEBO REKONSTRUKCI VÝJEZDOVÝCH ZÁKLADEN. Jsme si ale ve vedení ZZS JMK vědomi, že vybudování vyhovujících základen je další prioritou, které se budeme věnovat v nejbližší budoucnosti. „Díky“ článku pana Zrzy je velmi pravděpodobné, že řídící orgán IROP rozhodne o zamítnutí dotace pro ZZS JmK a stavba tak nebude realizována.

Bohužel nejde JEN o pravděpodobnou ztrátu financí na výstavbu potřebného školícího centra, ale i další snížení prestiže, „očernění“ pověsti ZZS JMK a zpochybnění kompetentnosti jejího vedení. A to se dotýká každého z nás, kdo v ZZS JmK pracujeme. Vždyť nechceme být veřejností viděni jako nesourodá, znesvářená, nekompetentní skupina lidí, která se nedokáže domluvit! Tím se snižuje naše důvěryhodnost v očích těch, kdo jsou uživatelé našich služeb.

A každý zdravotník si je přeci vědom toho, že šanci na záchranu života, například při zástavě oběhu, má pacient jen za podmínky, kdy je silný celý záchranný řetězec, od zavolání na operační středisko, přes poskytnutí neodkladné resuscitace laickými zachránci až po rozšířenou resuscitaci, kterou poskytuje výjezdová skupina ZZS na místě. Proto je průběžné vzdělávání a rozšiřování odborné způsobilosti všech kolegů ZZS JMK naším hlavním cílem.

Ing. Milan Klusák, MBA
ředitel

Info: ZZS JMK