logo

ZZS JMK: Máme vlastní autoservis

Jihomoravský kraj - 15.2.2023

Výstavba našeho autoservisu za 48 milionů korun začala v říjnu 2021. Slavnostního otevření se 13. 2. 2023 zúčastnila ředitelka ZZS JmK Hana Albrechtová a krajský radní pro investice Vladimír Šmerda. Při této příležitosti došlo i na převzetí osmi nových vozů.

„Autoservis v Černovicích přinese výrazné snížení finančních nákladů na opravu a údržbu sanitních vozidel, jejich rychlejší návrat zpět do běžného provozu a větší spolehlivost. Pokračujeme tak postupně v modernizování zázemí pro záchranáře. Jen v letošním roce otevřeme šest nových výjezdových základen,“ uvedl hejtman Jan Grolich.

„V České republice není časté, aby záchranná služba měla svůj vlastní autoservis. Ten je pro fungování záchranky významný. Sanitky najezdí ročně 3,5 milionu kilometrů, roční nájezd jednoho auta je 70 tisíc kilometrů. Zajištění okamžitého a rychlého servisu vozového parku je proto důležité,“ okomentoval náměstek hejtmana pro vzdělávání, zdravotnictví a strategii chytrého regionu Jiří Nantl.

„Ráda bych poděkovala Integrované střední škole automobilní Brno za dlouhodobou podporu, zázemí pro servisní údržbu našich vozů a snahu vždy vyjít vstříc. Teď jsme se vydali novou cestou a já zřízení vlastního autoservisu vnímám jako významný krok kupředu. Jak už zaznělo, věřím, že se nám podaří ušetřit finanční prostředky a naše auta budou mít možnost rychlejšího a modernějšího servisu. Kolegové z autodopravy se starají po technické stránce o přibližně 150 vozidel, odvádějí pečlivou práci a je třeba říct, že obzvlášť v poslední době to vzhledem k dlouhodobému nedostatku nových vozů neměli snadné. Přeji jim, aby se jim v novém zázemí dobře pracovalo. Jsem přesvědčená, že jim činnost usnadní i profesionální diagnostika, za kterou vděčíme štědrému sponzorovi,“ říká Hana Albrechtová, ředitelka ZZS JmK.

Objekt autoservisu vozidel ZZS JmK je postaven jako nepodsklepená železobetonová dvoulodní hala obdélníkového půdorysu s rozměry 29,72 x 22,92 m, která je opláštěna vlnitým plechem a cemento-vláknitými deskami. Vyšší hala je zastřešena železobetonovými vazníky s ocelovými vaznicemi a trapézovým plechem, nižší hala pak prefabrikovanými předpjatými panely. Tepelnou izolaci zajišťují fasádní desky z minerální vlny. Zdrojem tepla je horkovodní výměníková stanice situovaná v přilehlém objektu výjezdové základny. Ve vyšší hale se nachází mezipatro se strojovnou vzduchotechniky a kompresorovou stanicí.

Vyšší část objektu s výškou 7,22 metru disponuje mycím boxem pro spodní, ruční a vysokotlaké mytí vozidel, navazujícím prostorem pro mycí stůl, automaticky ovládanou čistírnou odpadních vod, skladem upotřebených a nových hořlavých kapalin a olejů, strojovnou vzduchotechniky a kompresorovou stanicí v mezipatře a pracovištěm pro servis vozidel.

„Servisní dílna je navržena jednak pro diagnostiku vozidel a odstraňování zjištěných závad a dále na provádění průběžné provozní údržby vozidel. Pro tento účel je dílna vybavena diagnostickým zařízením, včetně diagnostiky podvozku a osvětlení a autozvedáky. Autoservis je vybaven i profi technologií, například regloskopem, vyvažovačkou, odvzdušňovací a doplňovací jednotkou brzdové kapaliny a podobně,“ popsal podrobnosti krajský radní pro oblast investic Vladimír Šmerda. „Realizaci projektu z 85 % pokryly evropské dotace, 5 % šlo od státu, kraj přispěl 7,3 miliony korun.“

Nižší část objektu o výšce 3,92 m obsahuje například zázemí pro personál servisu, prostor pro přezouvání pneumatik a vyvažování kol, sklad autodílů, elektra, kol a pneumatik, prostor pro administrativní zpracovávání zakázek mechanikem na počítačovém terminálu nebo strojovnu s rozdělovačem a sběračem horké vody. Případné zvětšení prostorové kapacity skladů umožní umístění regálů na pojízdné kolejnice.

Tiskové oddělení ZZS JMK