logo

O nás

Modrá hvězda života, server o záchranářích pro záchranáře

Modrá hvězda života je nejen zpravodajský server o činnosti zdravotnických záchranných služeb v ČR, který se věnuje sledování výjezdové činnosti, ale naleznete na něm také informace o technice, vybavení a dalších nezbytných věcech a prostředcích, používaných záchranáři.

Primárně se věnujeme záchranným službám z České republiky, nicméně neopomíjíme ani tzv. převozovky a také zahraniční kolegy a jejich techniku či jiné zajímavosti.

A proč se jmenujeme Modrá hvězda života? Je to jednoduché, Modrá hvězda života je prakticky celosvětový symbol záchranářů a různých dalších organizací, majících s nimi co do činění. Přesně tak je tomu i u nás.

Modrá hvězda života – The Blue Star of Life

Symbol sám je starý již více jak 30 let. Vznikl v USA kvůli řevnivosti používání červeného kříže na tamních sanitkách, resp. se jednalo o kříž oranžový, jenž byl v očích organizace Červeného kříže snadno zaměňován za jejich symbol červené barvy.

Na to konto bylo vydáno Federálním úřadem National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), který má na starosti fungování záchranných služeb (Emergency Medical Service – EMS) na území USA nařízení o vytvoření zcela nového symbolu EMS.

Úkolu se zhostil samotný vedoucí oddělení NHTSA pro záchranné služby, Leo R. Schwartz. Podařilo se mu pomocí upraveného amerického Medical Identification Symbolu (MIS) červené barvy vytvořit modrou hvězdu zhruba v podobě, v jaké jí vídáme dodnes. Nejednalo se přitom o nic světoborného, MIS jen obarvil na modro a umístil ho na podklad ve tvaru čtverce, mající bílou barvu. Vznikla tak hvězda modré barvy se šesti paprsky, z nichž každý má svůj význam. Nový symbol byl následně doplněn ještě o Aeskulapovu hůl, ta značí sílu, zdraví a hojení a jako symbol jí používají lékaři a lékárníci.

Tak tedy vznikl symbol záchranných služeb, který byl od roku 1977 na dvacet let registrován pod ochrannou známkou, která se ale stejně nebrala moc v potaz a to za tiché tolerance autorského týmu, protože se na vzniku modré hvězdy života podílelo výsledně více osob, než jen Leo R. Schwartz, i když on je brán jako otec myšlenky. Dnes na ní práva neexistují a požívá se opravdu libovolně a nutno říct, že poměrně liberálně.

Zbývá ještě vysvětlit význam jednotlivých paprsků na hvězdě:

hzvon

Paprsek č. 1 Rozpoznání stavu: První „záchranáři“ na místě, většinou netrénovaní civilisté nebo osoby zapojené do incidentu, pozorují dění, snaží se pochopit, co se stalo, identifikují nebezpečí pro sebe a ostatní a přijmají vhodná opatření k zajištění bezpečnosti na místě
Paprsek č. 2 Oznámení: Osvětlení stavu operátorům záchranné služby
Paprsek č. 3 – Odpověď: Reakce operátora na hlášený stav, vyslání záchranných složek, současně s tím poskytování první pomoci v rozsahu svých možností (možný TANR, pomoc hasičů, policie apod.)
Paprsek č. 4 – Péče na místě: Příjezd záchranných složek a jejich péče o postiženou osobu v rozsahu možností na místě
Paprsek č. 5 – Péče při transportu: Přeprava postižené osoby sanitním vozem či vrtulníkem případně jiným prostředkem záchranných složek do nemocnice na specializované pracoviště, opět probíhá během transportu péče v rozsahu možností
Paprsek č. 6 – Předání do definitivní péče: Předání postižené osoby v nemocnici ke specializované péči na oddělení urgentního přijmu či jinam