logo

ZZS Libereckého kraje čeká kompletní modernizace vozového parku, bude levnější než původních 7 vozů

Liberecký kraj - 22.6.2014

Vedení záchranné služby připravuje výběrové řízení za celkovou částku 80 mil. Kč, která bude z 85 % hrazena z evropských fondů. Zřejmě již v polovině příštího roku získá Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje (ZZS LK) první z 20 nových sanitek.

Využitím 23. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti podpory 3. 4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik dojde k významné modernizaci vozidel, včetně vybavení moderním přístrojovým zařízením. Hodnota sanitek bude dosahovat bezmála 80 milionů korun. Spolufinancování projektu ve výši 12 mil. Kč bude hradit Liberecký kraj.

„Prostředky na spolufinancování již máme v rozpočtu – využijeme finance, které byly původně určeny na nákup 7 vozidel, které bychom ale museli hradit ze 100 % z vlastních zdrojů. Díky této výzvě tak můžeme za stejnou finanční částku zajistit téměř trojnásobný počet sanit, a to včetně kompletního moderního přístrojového vybavení,“ uvedla Zuzana Kocumová, radní Libereckého kraje, zodpovědná za oblast zdravotnictví.

V roce 2013 obdržela ZZS LK 12,5 mil. Kč na nákup nových vozů. V rámci této veřejné soutěže mělo být nakoupeno celkem 7 vozů (5 RLP a 2 rendez-vous), ale zakázka byla zadavatelem zrušena. 23. Výzva na modernizaci vozidel ZZS včetně technologického a přístrojového vybavení umožní zakoupení vozidel a vybavení, které bude splňovat parametry nejmodernějších standardů, navíc kraj tímto způsobem ušetří 12 mil. Kč, které může využít jako spolupodíl kraje na celou částku 80 mil Kč.

„Předpokládáme realizaci výběrového řízení v co nejkratší době s postupným plněním, takže první vozy by mohly být k dispozici v polovině příštího roku“, uvedl ředitel ZZS LK MUDr. Vladimír Hadač. „Do doby, než dojde k ukončení soutěže na vozy z 23. výzvy IOP jsou učiněna taková opatření, aby byl vozový park doplněn, například formou zápůjčky vozů z jiných krajů.“