logo

Nové stanoviště ZZS Kraje Vysočina bylo otevřeno v Habrech

Kraj Vysočina - 5.7.2014

V Habrech byla dne 3.7.2014 za účasti hejtmana Kraje Vysočina, MUDr. Jiřího Běhounka a dalších významných osobností, slavnostně otevřena již 21. výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Ostrý provoz výjezdové základny byl zahájen dne 16.6.2014. Náklady ve výši 9,8 milionu korun hradil Kraj Vysočina ze svého rozpočtu. Pozemky pro základnu darovalo město Habry.

newhabry1v

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina má další novou výjezdovou základnu. Ta zajistí neodkladnou přednemocniční péči pro celé Habersko. Díky odpovídajícímu zázemí pro zdravotníky, zásahovou techniku a umístění objektu na okraji města se pomoc k pacientům dostane ještě rychleji. Záchranáři převzali stanoviště v půlce června a během tří týdnů vyjeli už ke 40 případům

Stavba nového zázemí pro záchranáře trvala téměř devět měsíců. Náklady ve výši 9,8 milionu korun hradil Kraj Vysočina ze svého rozpočtu. Pozemky pro základnu darovalo město Habry. Tuto změnu ocení nejen záchranáři, kteří získali zázemí odpovídající moderním trendům přednemocniční péče, ale bude hlavně přínosem pro obyvatele severní části Kraje Vysočina.

newhabry2v

„Přes všechny investice do technického vybavení současná situace ve zdravotnictví a v systému vzdělávání lékařů s sebou přináší potíže se zajištěním personálních kapacit. Nedostatek lékařů záchranky pociťují v celé republice. Naším cílem je poskytování kvalitní přednemocniční péče obyvatelům kraje, a to i za předpokladu změn v organizaci práce zdravotnické záchranné služby,“ přiblížil aktuální situaci Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

„Celodenní provoz nové výjezdové základny bude zajišťovat desetičlenný tým záchranářů a řidičů. Výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci poskytuje péči ve složení záchranář a řidič-záchranář, a to buď samostatně, nebo ve spolupráci s lékařem výjezdové skupiny randes-vous z Havlíčkova Brodu, či leteckou zdravotnickou záchrannou službou,“ uvedla k provozu základny Vladislava Filová, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina.

Provozní budova je jednopodlažní. Její součástí jsou místnosti pro posádku, šatny, provozní prostory a samozřejmě garáže pro dvě zásahová vozidla. Celková zastavěná plocha je 251 m2. Fasáda je tvořena kombinací barev bílé a záchranářské žluté. Dodržen byl tak vzhled typický pro nově budované výjezdové základny.

Nová základna v Habrech tak momentálně ukončila rozvoje sítě Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Přednemocniční neodkladnou péči v Kraji Vysočina nepřetržitě zajišťuje 28 profesionálních výjezdových skupin rozmístěných na 21 výjezdových základnách.

newhabry3v

V rámci této slavnosti byl z rukou pana starosty města Habry pana Jiřího Rainiše předán záchranářům přístroj pro nepřímou srdeční masáž „LUKAS“, který zakoupil a daroval Svazek obcí Haberska. Tímto děkujeme všem, kteří na dar přispěli.