logo

V Rožnově pod Radhoštěm bude od příštího roku vyjíždět záchranka z nového stanoviště

Zlínský kraj - 13.9.2014

Základní stavební kámen nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje byl včera položen v Rožnově pod Radhoštěm. Samotná výstavba bude zahájena v polovině září a zcela nové stanoviště záchranářů bude ve městě sloužit od května příštího roku. Slavnostnímu položení a poklepání základního stavebního kamene objektu byl včera přítomen hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, jeho náměstek Lubomír Nečas, ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Josef Valenta, starostka Rožnova pod Radhoštěm Markéta Blinková a řada dalších významných hostů.

Nový dvoupodlažní objekt záchranné služby bude čtvercového půdorysu s jednopodlažní přístavbou, kde bude umístěna ordinace pro pohotovostní lékařskou službu. Budou zde 3 garáže pro sanitní vozy s technickým zázemím, sklady léků, zdravotnických pomůcek a další. Ve druhém podlaží budou umístěny šatny s hygienickým zázemím a jednotlivé pokoje a pracovny záchranářů, řidičů, lékaře a staniční sestry. Celkové náklady výstavby objektu se vyšplhají na necelých 17 milionů korun. Více než 5,5 milionu bude hrazeno z rozpočtu Zlínského kraje, téměř 11 milionů uhradí Evropská unie, uvedla Gabriela Sýkorová Dvorníková, tisková mluvčí Zlínského kraje.

„S pocitem dobře vykonané práce a velkou mírou zadostiučinění prožívám spolu s ostatními zainteresovanými spolupracovníky a kolegy slavnostní zahájení výstavby výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (dále jen „záchranka“) v Rožnově pod Radhoštěm. Vždyť příprava realizace této výjezdové základy zcela zjevně patřila k těm nejsložitějším, hodně vypjatým a do jisté míry rizikovým s ne úplně jistým výsledkem. Zajistit rozsáhlé financování z regionálního operačního programu, vytvořit předpoklady pro dodržení závazných parametrů včetně lhůt a v konečném důsledku úspěšně završit stavební řízení bylo téměř hodinářskou prací. Velmi si tedy cením zjištění, že tato budoucí výjezdová základna je důsledkem týmové spolupráce na straně jedné, a na straně druhé píle, umu a zkušeností jednotlivých členů. V této souvislosti upřímně děkuji za práci, součinnost a pomoc Radě Zlínského kraje v čele s hejtmanem MVDr. Stanislavem Mišákem, vedoucímu i pracovníkům odboru investic krajského úřadu, vedení města Rožnov pod Radhoštěm v čele se starostkou Bc. Markétou Blinkovou, jakož i všem mým kolegům“ řekl JUDr. Josef Valenta, ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

„Stávající a již nevyhovující výjezdová základna bude nahrazena architektonicky, ale zejména provozně moderní stavbou, která poskytne na desítky let našim záchranářům i lékařské pohotovostní službě velmi kvalitní zázemí, což se v konečném důsledku projeví v kvalitě a rychlosti poskytování potřebné zdravotní péče. Náklady na pořízení činí téměř 17 mil. Kč, přičemž z prostředků Zlínského kraje bude uhrazeno 35% tj. 6 mil. Kč. Výjezdovou základnu máme v úmyslu uvést do provozu nejpozději v závěru měsíce června roku 2015“ doplnil ředitel Valenta.