logo

Hasičská soutěž mládeže v první pomoci na Březůvkách, ve spolupráci se vzdělávacím střediskem Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje

Zlínský kraj - 10.10.2014

Dne 5. října 2014 proběhla na Březůvkách hasičská soutěž mládeže v první pomoci. Organizátorem akce byl SDH Březůvky.

Ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, obcí Březůvky a za podpory Zlínského kraje proběhla soutěž se zdravotní tématikou.
Děti ve věku 6 až 17 let soutěžily v poskytování první pomoci. Celkem musely zvládnout 5 úkolů. Garanty a organizátory soutěžních úloh byli zdravotničtí pracovníci vzdělávacího střediska ZZS ZK.

První úlohou bylo ošetření poraněného cyklisty. Cílem bylo děti upozornit na vlastní bezpečnost při pohybu na silnici, samy si vyzkoušely šetrnou manipulaci se zraněným, zejména při sundávání přilby z důvodů nedostatečného dýchání a chránění se při ošetřování krvácivého poranění. Ačkoliv simulovaná otevřené zlomenina holenní kosti vypadala hrozivě, děti se nezalekly a pracovaly s velkým nasazením.

Druhá úloha čekala malé závodníky pod větvemi stromu, kde ležel zraněný figurant. Jednalo se o pád ze stromu s následným poraněním krční páteře a s poruchou dýchání. Důraz byl kladen opět na vlastní bezpečnost v místě zásahu a šetrné otáčení poraněného.

Třetí disciplína děti přivedla k táborovému ohni. Tam se nacházela žena s popálenou levou horní končetinou. Při hašení, odstraňování kovových ozdob z popálené končetiny a následném ošetření děti prokázaly výborné znalosti v oblasti požární ochrany.

V nedaleké místní stodole na děti čekalo oživování resuscitační figuríny. Na chyták, kdy model ležel na měkké matraci děti zareagovaly správně a přemístily si jej na tvrdou podložku, kde začaly se zprůchodněním dýchacích cest a masáží srdce. Po úspěšném oživení pak provedly správné umístění figuranta do polohy na boku se zakloněnou hlavou.

Poslední úkol spočíval v přivolání pomoci na lince 155 a 112. Trénovalo se správné pořadí volání s důrazem na přesnou identifikaci místa zásahu.

Výhodou soutěže pořádané dobrovolným sborem hasičů z Březůvek je, její určení pro věkovou skupinu nejvíce přístupnou aktivnímu zájmu o problematiku poskytnutí laické první pomoci.
Dlouholetou praxí je ověřeno, že seznamování se s principy ochrany zdraví je nejúčinnější u dětí školního věku a mládeže. Právě Hasičská soutěž mládeže v první pomoci může zábavným a nenásilným způsobem připravit do života děti, které budou znalé postupů první pomoci a hlavně ochotné pomoci v situaci ohrožení života.