logo

Nasazení ZZS Zlínského kraje při mimořádné události v prostoru muničních skladů Vlachovice – Vrbětice

Zlínský kraj - 8.12.2014

V souvislosti se zjištěním mimořádně závažné situace v prostoru muničních skladů ve Vlachovicích, část Vrbětice, bylo na žádost velitele zásahu svoláno hejtmanem Zlínského kraje MVDr. Stanislavem Mišákem v pátek večer (5. 12. 2014) mimořádné zasedání Bezpečnostní rady Zlínského kraje (dále jen BRZK).

V průběhu jednání BRZK byla Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (dále jen ZZS ZK) požádána Policií ČR o posouzení možnosti poskytnout zdravotní krytí Pyrotechnické službě ČR dne 6. 12. 2014 v počtu dvou výjezdových skupin každá ve složení lékař, zdravotnický záchranář a řidič záchranář. Pomoc a součinnost zahrnovala zajištění přednemocniční neodkladné péče pyrotechnikům a hasičům po celou dobu řešení zvlášť nebezpečné situace, která spočívala v odstraňování dělostřeleckého granátu o váze 43 kg zaklíněného v plášti střechy muničního skladu.

V případě zasahování v obzvlášť nebezpečném prostoru, kdy jsou přímo ohroženy životy a zdraví posádek záchranné služby není možné ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce plnění pracovního úkolu nařídit. Ještě v průběhu nočního jednání BRZK všech šest oslovených záchranářů, a to po objasnění rizik i celého rozsahu nebezpečí, vyslovilo souhlas s jejich nasazením.

V této souvislosti si dovolím vyslovit upřímné poděkování všem šesti zasahujícím pracovníkům ZZS ZK za ryze profesionální a zvlášť lidský přístup při plnění pracovních úkolů. Mé poděkování jistě patří i všem dalším zdravotníkům, kteří od 16.10.2014 spolehlivě kryjí záda pyrotechnikům, ostatním policistům a hasičům. Je mi ctí být ředitelem ZZS ZK, ve které pracují tak obětaví zaměstnanci.

JUDr. Josef Valenta
ředitel ZZS ZK