logo

Českolipská nemocnice pronajme záchrance bývalou autodopravu

Liberecký kraj - 14.2.2015

Automechanici se zde dříve starali o desítky sanitních vozů, legendárních „dvanáctsettrojek“, pro celý okres Česká Lípa. Pak dlouhá léta prostory bývalé autodopravy v českolipské nemocnici chátraly a zůstávaly nevyužité.

Dnešní dohody mezi Libereckým krajem, nemocnicí a záchrankou poskytnou této části rozlehlého nemocničního areálu druhou šanci. Po rekonstrukci se stane základnou záchranářů.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa nyní bezplatně pronajme tuto část svého areálu s garážemi, kancelářemi a dílnami Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje. K předání objektu někdejší autodopravy má dojít již 13. února. Aktuálně proto v těchto dnech ještě probíhá úplné vystěhování zbytků bývalého a zastaralého inventáře a úklid. Pak se do práce pustí projektanti a stavbaři. Nezbytná je především oprava střechy. Výrazné stopy zatékání jsou vidět hlavně v bývalých místnostech autodopravy.

Před několika dny si prostory prohlédl i Marek Pieter, náměstek hejtmana Libereckého kraje, který na poradách s vedením českolipské nemocnice a Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje dojednal, že Liberecký kraj poskytne nemocnici finanční dotaci na rekonstrukci střechy celé bývalé autodopravy, a to v částce 2,5 mil. Kč.

„Vlastní prostory, kam bude přestěhována výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v České Lípě bude financovat záchranná služba ze svých prostředků, a to jak projektovou dokumentaci, tak vlastní rekonstrukci,“ sdělila Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje. Jak doplnila, zúčastněné strany se dohodly, že Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje nebude Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa hradit žádnou částku za pronájem prostor, protože Liberecký kraj je nejen zřizovatelem ZZS Libereckého kraje, ale také je jediným vlastníkem českolipské nemocnice.

První jednání o využití pro záchranku proběhla v říjnu 2013. Výhodou umístění základny záchranářů je i dostupnější, rychlejší výjezd z areálu NsP do Staré Lípy.

Mgr. Jiří Langer, KÚ LK