logo

Slavnostní zahájení stavby nové budovy jihomoravské záchranky v Brně – Ponavě

Jihomoravský kraj - 11.4.2015

Dne 8.4.2015 došlo za účasti čelních představitelů ZZS JmK a kraje k slavnostnímu poklepání základního kamene nové výjezdové základny ZZS JMK v Brně – Ponavě.

V červnu roku 2010 rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje o změně koncepce při poskytování zdravotnické záchranné služby na území Jihomoravského kraje. Její součástí bylo i zajištění podmínek pro práci zdravotnických záchranářů, včetně řešení již dávno neúnosné situace v krajském městě Brně. Bezprostředně následovalo schválení investičních záměrů na stavbu výjezdových základen v nových lokalitách Brno – Bohunice, Brno – Černovice a Brno – Ponava a postupně i rozhodnutí o financování všech tří brněnských objektů.

Areál v Brně – Bohunicích je pro výjezdové skupiny a vedení organizace k dispozici již více než 2 roky. V lednu 2014 bylo do tohoto objektu přestěhováno i krajské zdravotnické operační středisko po té, co byly dokončeny dodávky technologií pro operační řízení v rámci projektu »Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS«, hrazeného z prostředků EU (Integrovaný operační program) s dofinancováním zřizovatelem, jímž je Jihomoravský kraj. Od podzimu loňského roku vyjíždí zdravotničtí záchranáři ke svým pacientům i z výjezdové základny v Brně – Černovicích. Ta byla dokončena v srpnu 2014 a do užívání byla předána bezprostředně po vybavení interiérů v říjnu loňského roku.

Dne 8. 4. 2015 dochází poklepáním základního kamene k slavnostnímu zahájení stavby nové budovy ZZS JMK, p. o. v Brně – Ponavě. Po jejím dokončení půjde o největší výjezdovou základnu na území brněnské aglomerace. Výjezdové skupiny odsud budou zasahovat nejen do středu města, ale spádově i v celé severní části města, včetně přilehlých obcí, ale rovněž na velmi rušné pozemní komunikaci směrem na Svitavy (I/43), či v Kuřimi. Vlastní stavební práce byly zahájeny 28. 1. 2015, bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo s generálním dodavatelem stavby, kterým je na základě výsledku veřejné soutěže firma STRABAG a. s., pozemní a inženýrské stavitelství, oblast PB (Morava jih). Dokončení stavby je plánováno na listopad tak, aby z ní od 1. ledna 2016 mohly zasahovat ve dne dvě výjezdové skupiny s lékařem, z toho jedna v setkávacím systému a 3 výjezdové skupiny RZP, v noční době pak jedna výjezdová skupina s lékařem v setkávacím systému a 2 výjezdové skupiny RZP. 24 hodin denně zde bude k dispozici posádka sanitního vozidla pro potřebu transportů hendikepovaných novorozenců, kdy tuto službu zajišťuje ZZS JMK, p. o. společně s Fakultní nemocnicí Brno, pracovištěm Dětská nemocnice v Brně – Černých Polích.

Objekt výjezdové základny je koncipován jako jednoduchý kvádr s podélnou osou ve směru západ – východ. Budova bude dvoupodlažní, nepodsklepená s plochou střechou. Zastavěná plocha činí 740 m2, užitná plocha 1.309 m2, obestavěný prostor 6.026 m3. Na západní straně parcely je situován vjezd na veřejnou komunikaci ulice Střední s velmi dobrou návazností na ulice Sportovní či Štefánikovu, ale rovněž s velmi dobrým přístupem na městský okruh, včetně Královopolského tunelu. Architektonické řešení a projektovou dokumentaci vypracovala firma Atelier 2002, s. r. o. Brno. Náklady na přípravné a projektové práce a autorský dozor dosáhnou 2.357 tis. Kč, stavební práce na budovu výjezdové základny byly vysoutěženy na částku vyšší než 54.685 tis. Kč.

Vedení Jihomoravského kraje, v čele s hejtmanem JUDr. Michalem Haškem a vedení ZZS JMK, p. o. však nezapomíná i na zdravotnické záchranáře mimo krajské město. V současné době se projekčně připravuje nová budova výjezdové základny ZZS JmK, p. o. ve Znojmě, kde předpokládáme proinvestovat zhruba 60 mil. Kč. Tento objekt bude stát ve společném areálu všech tří základních složek IZS s výjezdem na hlavní znojemskou komunikaci na Pražské ulici. Připravováno je zlepšení pracovních podmínek i na výjezdových základnách v Hustopečích, Mikulově, Slavkově či Kyjově.

fba4e

Časový harmonogram činností:

– Schválení bezúplatného nabytí pozemku v Brně – Ponavě z vlastnictví ČR do vlastnictví Jihomoravského kraje – 17. zasedání Zastupitelstva JmK, konané dne 4. 11. 2010
– Schválení investičního záměru stavby – 130. schůze Rady JmK dne 15. 9. 2011
– Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku – 19. 12. 2011
– Schválení bezúplatného nabytí pozemků – 28. zasedání Zastupitelstva JmK dne 23. 2. 2012
– Získání územního souhlasu – 9. 7. 2014
– Získání stavebního povolení – 7. 11. 2014
– Zahájení stavby – 28. 1. 2015
– Předpokládané dokončení stavby – listopad 2015
– Předpokládané uvedení do provozu – 1. 1. 2016

Náklady na stavbu:

– Zpracování projektové dokumentace, včetně autorského dozoru stavby – 2.357 tis. Kč
– Náklady na výstavbu objektu – 54.685 tis. Kč
– Dozor BOZP – 110 tis. Kč
– Technický dozor investora – 195 tis. Kč

Technické ukazatele:

– Získaná plocha pozemku – 3.489 m2
– Zastavěná plocha – 740 m2
– Užitná plocha – 1.309 m2
– Obestavěný prostor – 6.026 m3

Tiskové oddělení ZZS JMK