logo

Poděkování záchrance za zdravotní dohled na 50. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

Karlovarský kraj - 7.8.2015

Prezident MFF KV Jiří Bartoška poděkoval Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje za její spolupráci v rámci filmového festivalu.


Vážený pane řediteli,

děkuji Vám za podporu a spolupráci při přípravě a organizaci 50. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Díky jubileu, které jsme oslavili, provázel celý letošní festival mimořádný zájem diváků a návštěvníků. Jsme si vědomi toho, že hladký chod celé akce by nebyl možný bez součinnosti se zařízeními a organizacemi města Karlovy Vary a Karlovarského kraje. Vážíme si toho, že všechny profesní složky – příslušníci místní a státní policie, členové hasičských sborů, zaměstnanci nemocnic, zdravotnických zařízení a záchranné služby – nám byly nápomocny při organizaci letošního ročníku karlovarského festivalu a svým profesionálním přístupem přispěly k jeho bezproblémovému průběhu.

Věříme, že stejně úspěšná spolupráce bude pokračovat i v budoucích letech.

S úctou a díky

Jiří Bartoška, Prezident MFF KV


Foto: KVIFF

ZZS KVK