logo

Záchranáři nacvičovali na kunovickém letišti zásah u pacientky s podezřením na vysoce virulentní nákazu

Zlínský kraj - 24.6.2017

Dne 21.6.2017 se na letišti v Kunovicích uskutečnil cvičný zásah posádek Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) u pacientky s podezřením na vysoce virulentní nákazu (VVN).

Šestnáctiletá dívka zkolabovala v letištní hale před nástupem do letadla. Spolucestující předala Zdravotnickému operačnímu středisku ZZS ZK (ZOS) informaci, že se dívka nedávno vrátila ze zahraničí, nyní je v bezvědomí, dýchá a krvácí z uší.

ZOS tuto výzvu vyhodnotilo jako podezření na VVN a na místo ihned vyslalo výjezdovou skupinu rychlé lékařské pomoci (RLP) z nejbližší výjezdové základny v Uherském Hradišti. Následně ZOS informovalo složky IZS o vzniklé situaci.

Posádka RLP po příjezdu na místo zásahu zhodnotila situaci a zajistila základní životní funkce pacientky. Poté posádka RLP informovala ZOS, které aktivovalo Biohazard tým ZZS ZK (tým specializovaný na VVN). Biohazard tým po příjezdu, naložení pacientky do biovaku a následné dekontaminaci všech záchranářů dále se podílejících na péči o pacientku, by ženu za reálné situace transportoval do nemocnice Na Bulovce v Praze.

V průběhu péče zdravotníků o pacientku se Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje postaral o zřízení dekontaminační linky a následnou dekontaminaci všech osob, které se nacházely v inkriminovanou dobu v prostorách letištní haly.

Zásah všech složek Integrovaného záchranného systému po celou dobu probíhal ve speciálních ochranných oblecích s dechovými filtry a komunikačním zařízením.

Cvičení prokázalo připravenost a potřebnou součinnost výjezdových posádek ZZS ZK, Biohazard týmu i ZOS v případě vzniku skutečné mimořádné události tohoto typu.

Foto  info ZZS ZK