logo

Hejtmanství Zlínského kraje chce, aby všechny krajské nemocnice uměly komunikovat se záchranáři

Zlínský kraj - 18.7.2017

Zajistit pro celé území Zlínského kraje pokrytí informačním systémem, který povede k zefektivnění komunikace mezi Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje a nemocnicemi a zároveň zvýší jejich připravenost na mimořádné události a krizové situace, je cílem projektu, jehož realizaci schválila Rada Zlínského kraje.

„Informační systém umožňuje zrychlení komunikace mezi záchranáři a nemocnicemi, zefektivnění přípravy nemocnic na přijetí pacienta. Lékařský tým v sanitce má okamžitě podrobné informace o aktuálním stavu pacienta, či zpětnou vazbu z nemocnice, zda může pacienta přijmout nebo ho přesměrovat na jiné příjmové místo. Kromě toho umožňuje také integraci nového systému komunikace pro sluchově postiženými pacienty,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Informační systém již v současnosti provozuje Krajská nemocnice T. Bati. Realizací projektu bude zajištěno jeho fungování pro celé území Zlínského kraje, tj. ve všech krajských nemocnicích. Projekt se bude ucházet o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládaná celková výše nákladů projektu je 13,419 milionu korun, přičemž dotace z EU a státního rozpočtu činí 90 % z celkových způsobilých výdajů. Předkladatelem projektu bude krajem zřizovaná Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje.

Jan Vandík
Krajský úřad Zlínského kraje