logo

Nové zdravotnické přístroje u ZZS Zlínského kraje, financoval je IROP, stát i kraj

Zlínský kraj - 5.10.2017

V úterý 3. 10. 2017 představila Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje nové zdravotnické přístroje, které v celé své historii ve své výbavě a používání neměla. Přístroje jsou určeny k zajištění účinných, setrvalých a nepřerušovaných kompresí hrudníku při nepřímé srdeční masáži (NSM). Slavnostní události se zúčastnili členové Rady Zlínského kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem a další významní hosté.

Finanční prostředky v hodnotě převyšující 61 mil. Kč na novou techniku získala ZZS ZK z Integrovaného regionálního operačního programu č. 19, který je zaměřen na složky IZS s cílem zvýšit připravenost k řešení a řízení rizik a katastrof. V rámci této výzvy bylo vyhověno celkem 173 žádostem, přičemž ZZS ZK je jedinou záchrankou v ČR, která tyto finanční zdroje získala. V letošním roce a začátkem příštího roku ZZS ZK postupně získá 28 přístrojů pro nepřímou srdeční masáž (srpen 2017), 4 přístroje pro umělou plicní ventilaci (září 2017), 2 klimatizační jednotky (listopad 2017) a 13 sanitních vozidel (únor 2018).
irop19
Z celkové částky bude hrazeno z evropských fondů (85%) a státem (5%), zbývajících 10% bude financováno z prostředků Zlínského kraje.

Dodávka celkem 28 ks přístrojů pro NSM (11ks typ CORPULS, 17ks typ LUCAS 3) je tedy první dílčí dodávkou. Přístroje pro NSM zajistí kvalitní komprese hrudníku při srdeční zástavě především v průběhu transportu a u dlouhotrvajících resuscitací, čímž se záchranářům uvolní ruce pro další péči o naše pacienty.

Se systémem typu CORPULS lze provádět přístrojovou srdeční masáž i u starších dětí, což si lze představit především v období zimních měsíců při tonutí, kdy po vyproštění z ledové vody probíhá i několikahodinová resuscitace dítěte.

Do provozu budou přístroje zařazeny po instruktáži všech zdravotnických pracovníků a to dle typu přístroje: CORPULS do vozidel RV/RLP a přístroje LUCAS 3 do vozidel RZP.