logo

Pracovní setkání zástupců českých a polských záchranných služeb hostil královéhradecký krajský úřad

Královehradecký krajSvět - 23.2.2022

V prostorech krajského úřadu KHK se v polovině února sešli zástupci zdravotnických záchranných služeb z České republiky a Polska.

Účastníky jednání na území našeho kraje přivítal hejtman Martin Červíček a radní pro oblast zdravotnictví Zdeněk Fink. Jednání mělo za cíl projednat další etapu spolupráce v příhraničních oblastech obou našich zemí pro období 2021 – 2027. Za jasnou prioritu všichni zúčastnění určili nutnost dokončení mezistátní smlouvy o přeshraniční spolupráci mezi záchrannými službami obou našich zemí. Přestože tento důležitý dokument stále chybí, z minulosti je v rámci naší spolupráce na co navazovat.

V první etapě projektu INTERREG byla například vybudována výjezdová základna ZZS KHK v Trutnově. Další fáze projektu se zaměřila na vzdělávání záchranářů na obou stranách hranice. Byla zrealizovaná řada společných seminářů a výcviků a prostor byl také pro vzájemné výměnné stáže. Poláci se tak mohli blíže seznámit se systémem neodkladné přednemocniční péče v ČR a naopak. V následujících letech by z prostředků EU mohla být vybudována například sofistikovaná simulační centra, výcvikové a vzdělávací prostory nebo digitální platforma pro výměnu informací operačních středisek záchranářů a nezbytnou komunikaci pro případ zásahů jedné či druhé strany v blízkosti státních hranic.

Ivo Novák tiskový mluvčí ZZS KHK