logo

Cvičení „OBCHVAT 2022“ prověřilo složky IZS v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj - 16.9.2022

Na komunikaci havarují tři vozidla. Na místě jsou zaklínění a zranění lidé – situace, s níž si umíme poradit. Setkáváme se s ní denně. Co když ale v jednom z havarovaných vozidel eskortovala vězeňská služba odsouzeného z mírovské věznice?

Přesně takový byl scénář taktického cvičení složek IZS pod názvem „OBCHVAT 2022“, které se konalo dne 13.9.2022 okolo 9 hod. ranní na silniči č. 44 v blízkosti obce Zvole.

ZOS po převzetí výzvy od linky 112 vyslalo na místo události první výjezdovou skupinu RZP a začíná tzv. „období nejistoty“, kdy na jeho konci buďto dojde k vyhlášení traumaplánu, či se obnoví standartní režim ZOS. Po příjezdu RZP k dopravní nehodě se záchranář hlásí u velitele zásahu a výjezdová skupina tak dostává veškeré informace, aby mohla zpětně na ZOS podat situační hlášení, METHANE, které obsahuje :

– M: můj volací znak
– E: potvrzení bodu, kde se událost opravdu nachází
– T: o jaký typ události se jedná
– H: možná rizika v místě události
– A: zhodnocení okolí – příjezdové cesty
– N: počet zraněných
– E: další potřebné síly a prostředky

Na tento typ hlášení poté operační středisko reaguje a rozjíždí další práce s tímto spojené. V prvé řadě vysílá k dopravní nehodě na žádost první posádky další vozidlo, tentokrát RLP. RZP mezitím začne s triage pacientů pomocí metody S.T.A.R.T (z angl. Simple Triage And Rapid Treatment). Bezpostředně poté dochází k avízu na ZOS, kolik pacientů se na místě skutečně nachází a do jaké barevné kategorie (podle závažnosti stavu) daní pacienti spadají :
– červená : přímé ohrožení života, přednostní transport
– žlutá: hrozí ohrožení vitálních funkcí z prodlení
– zelená: lehká zranění – snese odklad s ošetřením
– černá: mrtví

Za strany ZOS v rámci období nejistoty je nutné: obvolat další výjezdové základny v okolí vč. LZS a seznámit je s tímto typem události, aby byli v případě nutnosti připraveni. Dále je nutné upozornit na tuto skutečnost i okolní kraje, v případně nutné výpomoci sil a prostředků z jejich strany (zejména aktivace další LZS). V neposlední řadě rozeslat krizové informační SMS a zaktivovat řidiče vozíku pro mimořádnou událost.

Po příjezdu posádky RLP dochází k lékařské retriáži pacientů. Následně dochází ke spojení se ZOS – proběhne sumarizace pacientů a začne odsun raněných z místa události. V našem případě se jednalo o 3 žluté pacienty a 6 zelených pacientů. Jednoho žlutého pacienta se zlomeninou dolní končetiny a komocí mozku si převzala posádka RLP, další dva žluté pacienty s poraněnou horní končetinou a komocí mozku si převzala do péče výjezdová skupina RZP. Ostatní zelení pacienti byli na místě základně ošetřeni, a jelikož se jednalo o zaměstnance vězeňské služby, byl pro ně vypraven mikrobus. Všichni pacienti byli směřování do Nemocnice Šumperk na chirurgickou ambulanci.

Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci a budeme se těšit zase při dalším nácviku.
307016853_3200618000177483_5294330249999881360_n 307360385_3200617943510822_4681216979015846965_n 307082734_3200617926844157_3792853000122511187_n 307464133_3200617893510827_3856139074871631494_n 307071535_3200617790177504_3264675085522470965_n 307466393_3200617820177501_4654193038808510264_n 307162806_3200617816844168_8217888618755459796_n
(FOTO : HZS OLK)

Lucie Mikisková, DiS. tisková mluvčí ZZS OLK