logo

Školení řidičů olomoucké záchranky financoval Fond zábrany škod

Olomoucký kraj - 21.11.2022

Ve dnech 7.-11.11.2022 proběhla v Olomouci pro okresy Olomouc, Prostějov a Přerov a následující týden ve dnech 14.-16.11.2022 v Šumperku pro okresy Šumperk a Jeseník první etapa školení pro celkem 179 zaměstnanců ZZS OK, kteří v rámci své náplně práce řídí sanitní vozidla ZZS s právem přednosti v jízdě.

Celodenní seminář projektu „Systémové vzdělávání řidičů ZZS“, financovaného Fondem zábrany škod, připravila firma Driving.cz, a skládal se z teoretické a praktické části.

V rámci teoretické části bylo věnováno 5 hodin problematice defenzivní jízdy, specifik jízdy „pod majákem“, rozborům dopravních nehod a hraničních situací při řízení vozidel ZZS, psychologii provozu a v neposlední řadě také legislativě. Zakončena byla testem ze znalostí silničního provozu a probrané problematiky.

Praktická část zahrnovala jízdu sanitním vozidlem ZZS, v běžném silničním provozu bez použití VRZ, po přesně stanovené trase. Vozidla byla vybavena speciálním hardwarem (čipem), díky kterému bylo možné po ukončení jízdy velmi přesně vyhodnotit jízdní styl řidiče. Dvoučlenné posádky před startem obdrželi pokyny a tištěné mapové podklady pro jízdu. Na pozicích řidiče a navigátora se vystřídali v cca polovině stanovené trati na určeném stanovišti. Cílem bylo vyhodnotit defenzivní nebo nedefenzivní jízdní styl řidiče v korelaci s dosaženým časem – tzn. vyhodnocení „přínosu“ riskantní jízdy a vysoké rychlosti jízdy, oproti dojezdovému času a průměrnému dojezdovému času. A také si řidiči mohli vyzkoušet jízdu bez satelitní navigace.

Cílem kurzu mělo být zejména sebeuvědomění si všech rizik, která mohou řidiče při jízdě s vozidlem s právem přednosti v jízdě nastat, jejich včasná detekce a předcházení jim dříve, než nastanou. A také vysvětlení a demonstrace chování vozidla za již vzniklých krizových situací a optimální způsoby jejich řešení.

Děkujeme instruktorům Driving.cz za perfektně zpracovanou osnovu školení, za předané zkušenosti a cenné informace. Dále patří velké díky i našim zaměstnancům za zodpovědný přístup. Doufáme, že si ze školení odnesli jen to nejlepší a nově nabité zkušenosti si přenesou nejen do své náročné profese řidiče ZZS.
316280819_3255548848017731_5479660897326512805_n 315640117_3255548884684394_8906911372075019230_n 315697756_3255548818017734_1725068470282782664_n 315597815_3255548841351065_5059610368199464148_n 315962829_3255548824684400_2500609192540493939_n

Lucie Mikisková, DiS. tisková mluvčí ZZS OLK