logo

V nemocnici na pražském „Karláku“ se zřítila část budovy, naštěstí jen cvičně

Hlavní město Praha - 25.1.2023

Zhroucení části budovy na stavbě v areálu Fakultní polikliniky na Karlově náměstí, padající trosky a 15 zraněných.

Všeobecná fakultní nemocnice dne 24. 1. 2023 ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy a ZS ASČR nacvičovala hromadné ošetření pacientů a aktivovala nanečisto traumaplán. A co to znamená? Aktivace traumaplánu znamená okamžité zahájení všech činností potřebných pro zajištění neodkladné péče při příjmu většího počtu pacientů (min. 6 osob).

Naši zdravotníci figuranty reálně třídí podle závažnosti zranění, kompletně vyšetřují a eventuálně doplní některou zobrazovací metodu. Na základě výsledků pak pacienta směřují na příslušné oddělení, JIP nebo přímo na operační sály. Ke všem pacientům vždy vedou veškerou zdravotnickou dokumentaci a přistupují k nim úplně stejně jako u reálných pacientů. Vynechávají jen invazivní metody.

Cílem pravidelných cvičení je zejména prověření řízení a organizace zásahu, systému svolávání a vzájemné komunikace, praktického využití materiálně-technického vybavení a kontrola reálnosti postupu v praxi…

A jak se říká: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti!“

Foto a info VFN