logo

OBRAZEM: Brněnský Biohazard tým cvičil s olomouckým týmem aneb provětrali jsme nový speciál

Jihomoravský krajOlomoucký kraj - 18.2.2023

Námětem tréninku bylo zabezpečení pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nákazu, výcvik tentokrát probíhal v prostorách vyškovské hasičské stanice, a to ve spolupráci právě s hasičským záchranným sborem, ale také s policií, epidemiology z Krajské hygienické stanice JMK a Biohazard týmem olomoucké záchranky (ZZS OLK).

Námětem bylo postarat se o dva muže, kolegy, kteří se vrátili z pracovní cesty v Africe, teď mají horečky a střevní potíže. Je jim čím dál tím hůř… Zavolají na tísňovou linku 155 a v tu chvíli se rozjíždí rozsáhlá akce, kdy je třeba jednat rychle a efektivně, protože může jít o vysoce nakažlivou nemoc, jako je například Ebola či jiný typ nebezpečné krvácivé horečky. Cílem výcviku bylo prověřit součinnost složek integrovaného záchranného systému při mimořádné události.

V takové situaci je třeba nejprve vybavit všechny osoby, které přijdou do kontaktu s pacienty, patřičnými ochrannými prostředky, zvýšená pozornost a pečlivost je zcela na místě. Zdravotníci pak pacienty vyšetří a následuje dekontaminace a příprava k transportu. Zajištěný pacient poté cestuje vozem určeným pro převoz pacientů s vysoce nakažlivou nemocí pod dohledem posádky v tzv. biovaku (transportním izolačním prostředku) na specializované pracoviště. V případě prvního pacienta to bylo na Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí Fakultní nemocnice Bulovka v Praze a v případě toho druhého na Kliniku infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno. Vše probíhá v součinnosti složek IZS a v kooperaci s epidemiology za dodržení přísných opatření.

Nastavení postupů, komunikace uvnitř jednotlivých složek i mezi nimi, hierarchie činností, dodržování bezpečnostních předpisů, organizace zdravotních skupin, vzájemná součinnost… to vše se podařilo prověřit v rámci výcviku mimořádné události, tedy při podezření na vysoce nakažlivou nemoc. Díky všem, kteří se podíleli na organizaci akce a kteří se jí zúčastnili. Je důležité, abychom byli připraveni i na takto specifické situace, které mohou ohrozit celou společnost.

Foto ZZS JMK a ZZS OLK