logo

Záchranáři se účastnili Dne dětí Krajského úřadu a Dne dětí policie MSK

Moravskoslezský kraj - 30.5.2023

Kromě své běžné zásahové činnosti realizovali moravskoslezští záchranáři během uplynulého víkendu dvě prezentace na veřejnosti.

Jednalo se o Den dětí, který pořádal Krajský úřad MSK a Den dětí Policie MSK. Zdravotnická záchranná služba se vzhledem k omezeným kapacitám zúčastní jen zlomku veřejných prezentací, o které je žádána. Přednost mají akce Moravskoslezského kraje, stejně jako dominantní akce základních složek IZS.

V sobotu zajišťovala dvoučlenná posádka periodickou akci Krajského úřadu MSK, konkrétně jejich Den dětí. V odpoledních hodinách představili záchranáři činnost ZZS MSK a aktivně školili zaměstnance úřadu, včetně dětských návštěvníků. Po celou dobu byli také připraveni zajistit poskytnutí reálné první pomoci, které však naštěstí nebylo zapotřebí.

V neděli jsme navázali akcí většího rozsahu. V rámci Dne dětí Policie ČR MSK byli záchranáři účastni připravené prezentace, v rámci níž proběhlo mnoho ukázek práce složek IZS. V režii ZZS se jednalo o proškolení několika set rodinných příslušníků policistů v běžné první pomoci, základní neodkladné resuscitaci i principech volání na linku 155.

Akce byla výjimečná poděkováním, které Speciální pořádková jednotka PČR MSK věnovala Zdravotnické záchranné službě a jejím školitelům za dlouhodobou spolupráci při odborné přípravě policistů v rámci kraje. I tato akce probíhala se současným zajištěním odborné první pomoci návštěvníkům, kdy záchranáři nejen ošetřovaným dětem ukázali, že zdravotnická péče může probíhat beze strachu.

PhDr. Lukáš Humpl tiskový mluvčí ZZS MSK