logo

Obměna zdravotnické techniky středočeské záchranné služby pokračuje

Středočeský kraj - 13.8.2023

Středočeský kraj i nadále plánuje pokračovat v pravidelné obměně vozového parku a přístrojového vybavení Zdravotnické záchranné služby SK.

Chce k tomu využít dotační prostředky v rámci výzvy IROP 2021-2027, konkrétně výzvy č. 13, která je mimo jiné zaměřena na pořízení materiálně-technického vybavení. Tato akce je konkrétně zaměřena na obměnu transportních plicních ventilátorů, defibrilátorů a obměnu vozového parku. Jedná se o první část projektů zahrnutých v rámci Regionálního akčního plánu Středočeského kraje pro období 2021–2027. Rada dnes projektový záměr schválila.

„ Neustále pracujeme na tom, aby středočeská záchranka měla co nejmodernější techniku a vybavení. Náklady na pravidelnou obměnu se pohybují v řádech vyšších desítek milionů ročně. Samozřejmě se tak snažíme o využití všech dostupných dotačních titulů v maximální možné míře, což dokládá i tento příklad,“ uvedl náměstek pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.

Záchranka plánuje v této fázi uplatnit dotaci pro 12 transportních defibrilátorů, 17 transportních plicních ventilátorů a celkem 25 nových sanitních vozidel, jejichž dodání se plánuje v roce 2024 a 2025, kdy část je již vysoutěžena.

Rada dnes na svém jednání odsouhlasila jak předfinancování, tak kofinancování této akce, kdy celková hodnota akce je bezmála 134 mil., přičemž v případě úspěchu s žádostí o dotaci bude cca 114 mil. uhrazeno z finančních prostředků právě v rámci příslušné výzvy IROP a zbylou částku, tedy 20 mil. korun, uhradí kraj.