logo

Záchranáři s biohazard týmem cvičili na Šumavě

Plzeňský kraj - 9.10.2023

Dne 4. října 2023 proběhlo taktické cvičení složek IZS v areálu Horské služby na Špičáku. Kolegové z útvaru krizové připravenosti Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, připravili a koordinovali celé cvičení.

Pod lanovou dráhu Špičák přijíždí osobní automobil s dvoučlennou posádkou. Při vystupování z vozidla dochází ke kolapsu spolujezdce. Zraněného spolujezdce řidič přivádí k ošetření na stanici Horské služby. Už před vstupem na stanici zraněný spolujezdec vykazuje známky zhoršeného zdravotního stavu. Zvrací, kolabuje. Člen Horské služby při odběru anamnézy zjišťuje pozitivní cestovatelskou anamnézu, to, že se oba muži před třemi dny vrátili z Republiky Kongo.

Nyní již oba muži na ošetřovně Horské služby mají teplotu a zvrací. Na základě podezření, že by se mohlo jednat o vysoce nakažlivou nemoc, člen Horské služby klinické příznaky konzultuje s KHS. Dostává jasné pokyny a instrukce jakým způsobem postupovat.

Horská služba informuje Krajské operační středisko, to aktivuje výjezdové skupiny v oblasti a spolu s nimi aktivuje biohazard tým. Krajské operační středisko vyhlašuje mimořádnou událost a aktivuje všechny složky IZS, které se na likvidaci mimořádné události podílejí.

Hlavním účelem včerejšího cvičení bylo prohloubení spolupráce složek IZS, Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje a zapojení Horské služby Šumava.

Celé cvičení proběhlo v objektu a okolí sídla Horské služby Šumava na Špičáku. „Doufám, že společné cvičení nás opět posunulo dál, jak co nejlépe spolupracovat a komunikovat u řešení mimořádné události s velmi specifickou problematikou.“, doplnil MUDr. Pavel Hrdlička, ředitel ZZS PK.

Cvičení prověřilo spolupráci a vzájemnou koordinaci všech složek IZS včetně Horské služby. Poprvé se na cvičení takového rozsahu podílela aktivně i Krajská hygienická stanice Plzeň. Hlavní hygienička ČR MUDr. Pavla Svrčinová, která byla přítomná a celé cvičení zhodnotila velmi pozitivně. Ocenila skvělou práci všech zasahujících složek „Děkuji, že jste mě pozvali, abych mohla sledovat Vaši práci na místě události v reálném čase, bylo to pro mě velmi podnětné. Vaší práce si nesmírně vážím.“ Velice ocenila zejména samotné zapojení kolegů z KHS.

Text a foto: Maria Svobodová