logo

Záchranáři cvičili v ejpovickém železničním tunelu

Plzeňský kraj - 15.11.2023

V sobotu 11. listopadu proběhlo v nočních hodinách jedno z vůbec největších taktických cvičení všech složek IZS. Simulovalo vykolejení vlaku v tunelu Ejpovice u Plzně a námětově vycházelo ze skutečné nehody vlaku v Gotthardském tunelu ve Švýcarsku ze srpna letošního roku.

Při průjezdu vlaku jižní troubou ejpovického tunelu došlo zhruba v polovině tubusu k technické závadě na podvozku vlaku a následnému vykolejení. Ve vlaku cestovalo celkem 130 osob včetně personálu. Došlo k těžkému zranění 10 osob, 15 postižených bylo zraněno středně těžce a 46 lehce. Na místo vyrazily všechny složky IZS.

Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje na místo simulovaného neštěstí vyslalo čtyři výjezdové skupiny RV s lékařem, 11 výjezdových skupin RZP, tři speciální automobily pro řešení událostí s hromadným postižením osob, týlové vozidlo pro HPO, inspektor provozu a  mikrobus se SPIS týmem, který má na starosti intervenční podporu zasažených i svědků události. Krajští zdravotničtí záchranáři děkují za spolupráci i Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje, která „vypomohla“ našim záchranářům vysláním dvou výjezdových skupin ze základen v Hořovicích a Berouně.

Na místě samozřejmě pracovalo i několik rozhodčích ZZS PK a dorazili také pozorovatelé ze záchranných služeb Moravskoslezského a Libereckého kraje. Personálně posílené zdravotnické operační středisko si společně se zdravotnickými záchranáři také vyzkoušelo využití nové aplikace pro evidenci zasažených a e-Odsun, kterou budou využívat všechny složky IZS a zúčastněná zdravotnická zařízení.

Účelem taktického cvičení bylo zdokonalení a prohloubení spolupráce mezi jednotlivými složkami IZS, seznámení se s problematikou zásahu v tunelu, zdokonalení organizace a součinnosti všech složek IZS či ověření spojení mezi zasahujícími složkami. Zároveň si všichni zasahující vyzkoušeli specifika zásahu při HPO ve ztížených podmínkách, které představuje třeba tma a chlad.

Taktické cvičení probíhalo v tunelu Ejpovice od jedenácté hodiny večerní až do páté hodiny ranní. Pro krajské zdravotnické záchranáře bylo velkým přínosem. Všem spolupracujícím složkám děkujeme.

Text: Vítězslav Sladký, Andrea Divišová

Foto: Andrea Divišová, Marek Chovančík

cvičení 11

 

cvičení 4

 

cvičení 9

 

cvičení 7

 

cvičení 10

 

cvičení 5

 

cvičení 6

 

ZZS Plzeňského kraje