logo

Dvoudenní vzdělávání moravskoslezských operátorů tísňové linky 155

Moravskoslezský kraj - 18.11.2023

Nejen členové výjezdových týmů ZZS MSK procházejí pravidelnými školeními a nácviky. Své znalosti si zvyšují také operátoři a operátorky linky tísňového volání 155. V uplynulých dnech se konaly dva běhy dvoudenního vzdělávání v Beskydech, kde tito pracovníci získávali další informace, ale také ověřovali vlastní praktické dovednosti.

Mezi probíraná témata patřily například závažné stavy pacientů a jejich rozpoznání operátorem, spolupráce s horskou službou, s posádkou vrtulníku a indikace ke vzletu letecké záchranné služby. K dalším přednášeným tématům byla zařazena také role operátora při poskytování první psychické podpory pracovníky zdravotnického intervenčního týmu, či zásady psychohygieny a zvládání stresu.

V praktické části pracovali účastníci školení na pěti stanovištích. Při plnění jednotlivých úkolů probíhalo individuální hodnocení jejich dovedností. Operátoři prokazovali své schopnosti při orientaci v mapových podkladech, navazování spojení v terénu pomocí radiostanice, provedení video hovoru na místo události a odhalení nedostatků při poskytování základní první pomoci zachránci. Poradit si museli s řešením mimořádné události při hromadném postižení zdraví u závažné dopravní nehody a dalšími zadáními.

Více než pět desítek operátorů pracuje ve čtyřech směnách a nepřetržitém provozu v rámci krajského zdravotnického operačního střediska. Jsou připraveni během krátké chvíle přijmout, vyhodnotit tísňové volání z kteréhokoliv místa Moravskoslezského kraje, vyslat příslušnou posádku ZZS a řídit zásahovou činnost třiašedesáti zásahových týmů.

PhDr. Lukáš Humpl tiskový mluvčí ZZS MSK