logo

Lavinové vyhledávače versus elektronika

ČR - 27.12.2023

S koncem roku se do hor chystá velké množství Vás turistů, skialpinistů, běžkařů a lyžařů. I vzhkedem k současné lavinové situaci si Vám dovolujeme zprostředkovat několik rad a informací od našich lavinových preventistů, které načerpali v rámci letošního zasedání ICAR.

Doufáme, že informace budou užitečné a Váš pobyt v horách si užijete bez nehod.
„Jak všichni víme, největší šance na přežití v lavině, je prvních 18 minut. Důležité je udělat vše, abychom nebyli lavinou stržení nebo zasypáni. Vždy se musíme snažit abychom nebyli takovéto situaci vystaveni. To znamená: číst správně v lavinové předpovědi, znát vše o lavinových stupních, vědět, na jaký sklon svahu můžeme ještě vstupovat, a jak velké musí být dodatečné zatížení k uvolnění laviny při konkrétním stupni lavinového nebezpečí. Měli bychom umět rozpoznat základní „lavinové problémy“ a vyhodnotit stabilitu sněhové pokrývky. Pokud se už někdo do laviny dostane, je nejdůležitější takzvaná „kamarádská pomoc“. Ti, kteří zůstali na povrchu, mohou ihned zahájit systematické pátrání v lavině pomocí lavinových přístrojů, případně sond či lopat. Toto vybavení (lavinový přístroj, sonda, lopata) musí mít všichni účastníci túry v lavinovém terénu. Aby lavinové přístroje správně pracovaly a lavinová záchrana byla maximálně efektivní, je nutné dodržet základní pravidla, aby nedocházelo ke snižování dosahu lavinového přístroje.

Elektromagnetické vlnění vydávané elektronickými přístroji (vyhřívané rukavice, chytré hodinky, telefony, vysílačky atd.) ruší signál vydávaný lavinovým přístrojem a tím zkracuje jeho dosah. Podobný problém můžou způsobit i některé materiály, například aluminiová fólie, která odstíní vysílaný signál. Každé zkrácení dosahu vyhledávače snižuje šance na přežití v lavině.

V režimu SEND musí být všechna elektronická zařízení a předměty, které mohou rušit nebo odstínit signál lavinového přístroje, v minimální vzdálenosti 20 cm od něj.

V režimu SEARCH musí být všechna elektronická zařízení a předměty, které mohou rušit nebo odstínit signál lavinového přístroje, v minimální vzdálenosti 50 cm od něj.“ Informuje Robert Dlouhý lavinový preventista HSČR.

Marek Fryš tiskový mluvčí Horské služby ČR