logo

Akcemi nabitý konec ledna u Horské služby

ČR - 29.1.2024

Druhá polovina ledna bývá pro záchranáře klidnější. Každoročně se do tohoto období zařazují plánovaná společná cvičení a základní škola HS. V letošním roce tomu nebylo jinak.

V týdnu od 15.-19.1. proběhl v zařízení MVČR na Richterových boudách mezinárodní kynologický a lavinový kurz. Celkem 35 psovodů se svými čtyřnohými kolegy absolvovalo náročný týden výcviků v poslušnosti, vyhledávání v lavinovém terénu a dalších dovedností, které se k této problematice váží.

Mimo členů HS byly účastníky kurzu také kolegové z dalších složek IZS policie ČR, pořádkové policie ČR, pátrací týmy PČR, letka PČR / sekce dronů /, LZS Hradec Králové a v neposlední řadě záchranáři ze Slovenska, Polska, a Slovinska. Celkově se na tomto kurzu vystřídalo více než 110 záchranářů a odborníků na laviny a kynologii.

Zvláštní poděkování, od všech kynologů, patří specialistovi na výcviky psů a trenérovi Jiřímu Ščučkovi, za jeho cenné rady při psím výcviku, firmě FITMIN, která kurz podpořila stravou pro psy a také MVČR za možnost uspořádat kurz v jejich zařízení.

Součástí kurzu byla také prezentace nového lavinového moulu v aplikaci Záchranka, pro všechny účastníky a také novináře.

Ve stejném týdnu se zástupce HS účastnil mezinárodní konference o spolupráci v příhraničních oblastech, kde HS působí. Blok IZS byl zaměřen především na problematiku poskytování zdravotní péče na území sousedních států s důrazem na dořešení smluv mezi ČR – Polskem a ČR – Slovenskem. Náš příspěvek se týkal informací o naší spolupráci při záchraně se sousedními horskými záchranáři a návaznosti na spolupráci s ZZS, hasiči a policií.

Poslední hromadnou akcí na konci ledna je začátek zimní školy HS na Labské boudě a Čekatele HS čeká týden plný praktických výcviků, teoretických přednášek, včetně fyzického testu a závěrečných zkoušek.

Marek Fryš tiskový mluvčí Horské služby ČR