logo

Na jihu Moravy evidují záchranáři za rok 2023 mírný pokles výjezdů, bylo jich celkem 108 393

Jihomoravský kraj - 4.2.2024

Jde o mírný pokles, v roce 2022 jich bylo 110 178. Což je ale počet bez tzv. sekundárů, tedy transportů mezi zdravotnickými zařízeními. Pokud bychom přičetli i toto číslo, pak je výsledek 112 411 (113 883 předloni) za 365 dní.

Pacientů jsme ošetřili 96 517, předloni 99 689. Třetí kategorií jsou události, těch jsme vloni zaznamenali 95 323, v roce 2022 pak 98 584. Rozdíl mezi událostí a výjezdem je ten, že k jedné události může být vysláno i více vozů a ošetřen pak může být jeden nebo více pacientů. Proto se tyto údaje (událost/výjezd/pacient) liší. Ve srovnání s předloňským rokem došlo k poklesu, i pokud jde o přijatá tísňová volání. Bylo jich 198 188, v roce 2022 jsme jich evidovali 276 268.

Mírné snížení počtu výjezdů, resp. událostí připisujeme hned několika faktorům. Jednak několik měsíců fungovala v rámci naší organizace tzv. dopravní zdravotní služba, sanitka určená pro převoz pacientů s nejnižším stupněm naléhavosti, tyto výjezdy nejsou v celkovém počtu zahrnuty. V roce 2022 ještě „dobíhalo“ covidové období, jižní Moravu navíc postihla epidemie, pokud jde o onemocnění dýchacích cest a na trhu nebyl dostatek léků. V roce 2022 jsme také nově ošetřovali ukrajinské pacienty, kteří již nyní mají svoje praktické lékaře a neobracejí se na nás v takové míře. Významnější pokles počtu hovorů je způsoben i tím, že celou řadu z nich dokáží naši operátoři vyřešit radou a není nutný výjezd posádky. No a věřme, že pokles může být způsoben i lepší disciplínou lidí, kteří věnují větší pozornost prevenci. A také vnímají naši snahu o edukaci a snaží se před zavoláním na tísňovou linku vyhodnotit, zda je opravdu nutné kontaktovat přímo nás, nebo mohou volit primární péči, jako je praktik či pohotovost.

Stejně jako v roce 2022 jsme také v roce 2023 měli každý den v ostrém provozu k dispozici 55 výjezdových skupin. Co se ovšem změnilo, je počet základen, jedna nám přibyla, a to v Miroslavi na Znojemsku. Takže jich teď i s leteckou záchrankou máme 24.

Nejčastěji jezdily naše posádky k pacientům s interními a neurologickými diagnózami, konkrétně šlo především o dušnost, slabosti, různé typy bolestí či kolapsy. Dále jsme ošetřovali úrazy, včetně těch, které vznikly důsledkem dopravních nehod. Pomáhali jsme také například při porodech, intoxikacích či dekompenzaci psychiatrických stavů.

„Navýšení evidujeme, pokud jde o úrazy, dopravní nehody, psychózy a tzv. škodlivá požití, tedy zhoršení zdravotního stavu v souvislosti s návykovými látkami,“ říká ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová. „Naopak ve většině klíčových kategorií jsme zaznamenali pokles.“

K výše uvedenému nabízíme srovnání, v závorce vždy bude údaj z roku 2022: Úrazů jsme v roce 2023 ošetřili 20 848 (19 731), další významný nárůst pak evidujeme u dopravních nehod. Těch, které vyžadovaly naši asistenci, bylo 4129 (3 781). O dobrém trendu bohužel nesvědčí ani údaje, pokud jde o poškození zdraví po požití návykových látek, jako jsou drogy či alkohol. Zde je nárůst na 2804 (2 665). A stejně tak budeme hovořit o pacientech s psychózami, minulý rok jsme jich měli v péči už 5056 (4 923).

Naopak ubylo pacientů s cévní mozkovou příhodou 2605 (2 626), resuscitací jsme provedli 715 (755). Pokles jsme zaznamenali také v kolonce „infarkt“, ošetřili jsme 764 (845) pacientů.

Počet mimořádných událostí se oproti roku 2022, kdy jich bylo 11, zvedl. V roce 2023 jich náš dispečink aktivoval 20 (19 x I. stupeň, 1 x II. stupeň). Nejzávažnější z nich byla v červenci kolize dvou autobusů na dálnici D2 nedaleko Brna, ošetřili jsme 76 pacientů, jeden člověk zemřel ještě před příjezdem našich zdravotníků.

Vrtulník v loňském roce vzlétnul v 836 případech (předloni 861), z toho nočních akcí bylo 171. Ve 110 případech se jednalo o výpomoc jinému kraji. Důvodem vzletu byl předpoklad směřování pacientů k tzv. centrové péči (traumacentra, kardiocentra či popáleninová centra), nedostupnost pozemní výjezdové skupiny a dále například špatně přístupný terén či potřeba šetrného transportu.

Bez zajímavosti není ani práce našeho Týmu specializovaných činností, evidujeme 338 událostí. Tým má k dispozici tyto typy vozidel: velkokapacitní sanitku pro události s vyšším počtem pacientů, bariatrické vozidlo (pro pacienty s výraznou nadváhou), terénní vůz určený do hůře přístupných oblastí (chatové osady, přehrady, les) a sanitku pro pacienty na tzv. mimotělním oběhu a kontrapulzaci, který se v případě potřeby může použít i pro pacienty s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc.

Tým inspektorů provozu se kromě jiného věnuje i převozu orgánů a transplantačního týmu, v rámci této činnosti uskutečnil v roce 2023 sedm desítek těchto výjezdů, stejně jako v roce 2022.

Plyšových pejsků Defíků jsme rozdali 1 435. Vozíme je v sanitkách pro nemocné a zraněné děti, aby zmírnil jejich útrapy. Přičemž pacientů do 18 let jsme v roce 2023 ošetřili 7 514.

„Pokles počtu událostí pro nás nebyl zase až takovým překvapením, čísla jsme průběžně sledovali celý rok, pokud bychom jej opravdu kromě jiného mohli připisovat i tomu, že lidé se snaží více přebírat zodpovědnost za své zdraví ve smyslu prevence či využívání primární péče, pak by to bylo skvělé. Pořád se ale pohybujeme ve vysokých číslech. Budování dalších a dalších základen ZZS zcela jistě není řešením, důležité je nastavení funkčního systému zdravotní péče a změna myšlení našich pacientů, myslím v tom nejlepším slova smyslu, kdy to pro všechny zúčastněné strany bude přínosem,“ uzavírá Hana Albrechtová.

Tiskové oddělení ZZS JMK