logo

Nová výjezdová základna středočeské záchranky v Hradištku

Středočeský kraj - 15.4.2024

V souvislosti s uzavírkou mostu Dr. Edv. Beneše od 22. dubna 2024 a prázdninovou uzavírkou silnice v Davli jsme začali řešit, jak zajistit dostupnost obce pro jednotky Integrovaného záchranného systému, především však záchrannou službu.

Nejenom kvůli uvedeným uzavírkám by se prodloužily dojezdové časy záchranářů a nesplnila by se tak zákonná lhůta dojezdu posádek k pacientům do 20 minut.

Středočeská záchranná služba zareagovala na náš podnět a společně jsme nalezli řešení. Rozhodli jsme se zřídit dočasné výjezdové stanoviště přímo v Hradištku. Během dvou měsíců se nám podařilo administrativně i stavebně připravit nové výjezdové stanoviště záchranné služby.

Nová základna vznikla v bývalé administrativní budově Tiskárny Hradištko. Náklady na rekonstrukci zaplatila obec. Záchranáři mají k dispozici denní místnost, kuchyňské zázemí, dva pokoje a sociální zařízení. Na novém výjezdovém stanovišti bude sloužit 24 hodin denně 7 dní v týdnu dvoučlenná posádka v režimu RZP, tedy řidič a zdravotnický záchranář, nebo sestra se specializací. Nájemní smlouva bude uzavřena na období jednoho roku, tj. od 20.4. 2024 do 20.5.2025, a jsme připraveni jednat o jejím prodloužení.

Poděkování patří všem, kteří se na stavebních úpravách a přípravě prostor podíleli. Zřízení stanoviště záchranky přímo v obci je v nastávajícím období velkým přínosem a jistotou pro všechny obyvatele.

Radka Svobodová, starostka obce