logo

ZZS Zlínského kraje: Navázali jsme užší spolupráci s Horskou službou ČR

Zlínský kraj - 10.5.2024

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje navázala s Horskou službou ČR úzkou spolupráci. Členové HS budou nejen pravidelně jezdit na školení do Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS Zlínského kraje, ale jako stážisti usednou také do sanitek.

„Cílem je nejen prohloubit praktické znalosti a dovednosti příslušníků horské služby, tak aby byli schopni poskytnout neodkladnou první pomoc při život zachraňujících úkonech, závažných poraněních a dalších návazných stavech. Jde nám také o to, abychom se lépe poznali osobně a tím zvýšili efektivitu spolupráce při záchraně lidského života,“ uvedla vedoucí Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS Zlínského kraje Dana Polášková.

„Členové horské služby na záchrance zatím absolvují odbornou přípravu, kdy si pod vedením lektorů prohlubují znalosti a dovednosti například v zabezpečení základních životních funkcí, poskytování první pomoci při zevním krvácení, šoku, intoxikaci či popálení, seznamují se s vybavením záchranářských posádek včetně způsobu jeho užívání,“ Josef Slovák z Horské služby Beskydy.

S výjezdovými posádkami ZZS Zlínského kraje budou jezdit coby stážisti v oblastech Valašské Meziříčí a Vsetín.

Bc. Gabriela Netopilová Sluštíková tisková mluvčí ZZS Zlínského kraje