logo

Reakce vedení ZZS HMP na další nepravdy uveřejněné v Pražském deníku dne 4. 10. 2014

Hlavní město Praha - 5.10.2014

Pražský deník opět zveřejnil nepravdy z provozu ZZS HMP, na které musíme reagovat, aby veřejnost měla k dispozici pravdivé informace a data, která jsou fakta, nikoliv pocity – účelové nepravdy a zkreslená obecná prohlášení bez důkazů.

Je s podivem, že autoři zveřejněných nepravd i novináři Pražského deníku používají informace, které si mohou snadno ověřit z veřejně dostupných zdrojů.

Článek Pražského deníku je ZDE.

Zřizovatel, zaměstnanci i odboráři mají k dispozici pravidelné zprávy o činnosti organizace, kde lze snadno ověřit uváděné nepravdivé informace. Veřejnost má k dispozici pravidelně vydávané ročenky, které jsou předávány novinářům na pravidelných tiskových konferencích.

Vedení ZZSHMP nikdy netajilo žádné informace a data o činnosti organizace. Zřizovatel provádí pravidelné kontroly hospodaření a ZZS HMP byla dlouhodobě podrobena mnoha auditům
a kontrolám z různých institucí. Na ZZS HMP dlouhodobě funguje interní auditor, který provádí ročně desítky auditů, takže některé oblasti činnosti byly auditovány opakovaně. Veškeré auditní zprávy jsou k dispozici zřizovateli. V období primátora Béma byla ZZS HMP a její ředitel podrobeni největšímu množství kontrol a auditů, které jiné organizace a zdravotnická zařízení nezažila.

Nyní k jednotlivým nařčením a dezinformacím po bodech:

Vedení šíří mezi zaměstnanci atmosféru strachu a nejistoty, obav z represí a ztráty zaměstnání.

Není to pravda. Autoři takovýchto prohlášení používají záměrně ostrá a silná slova i expresivní výrazy, aby zaujali veřejnost a vytvořili vážnost situace. Doposud nepředložili jediný argument a důkaz ke svým tvrzením. Je možné, že oni sami mají takové pocity, které mohou vycházet z toho, že porušují KS, odborové stanovy i zákoník práce a že nepravdivě veřejně osočují vedení organizace a poškozují ji u veřejnosti.

Odchody kvalitních a zkušených zaměstnanců z řad lékařů, záchranářů, dispečerek i řidičů.

Není to pravda. ZZSHMP má nejnižší fluktuaci za posledních 15 let. Graf, který to jednoznačně potvrzuje, byl uveden v Ročence za r. 2013 a je od února k dispozici na webu organizace:

http://www.zzshmp.cz/Content/uploads/2011/09/ZZS-HMP_Rocenka2013_web.pdf

Za 1. pololetí r. 2014 zaznamenáváme odchod 13 zaměstnanců, konkrétně 4 lékařů, 0 záchranářů, 2 operátorek, 5 řidičů a 2 THP zaměstnanců. Z toho byly 2 výpovědi dané zaměstnancem, 6 dohodou a ve 4 případech byl okamžitě zrušen pracovní poměr dle § 55 (převážně se jedná o zjištění alkoholu na pracovišti) a 1 ukončil pracovní poměr ve zkušební době.

Záchranku vystavíme vyššímu dohledu, než tomu bylo v minulosti.

Domníváme se, že ZZS HMP byla a je vystavena velkému dohledu, často by se dalo říci, že až extrémnímu zájmu oproti ostatním organizacím. Už jsme si na to zvykli. Pozoruhodné ale na tom je, že nikdy, nikdo a nic zásadního nenašel. Kdyby takovému zájmu byly podrobeny ostatní organizace a zařízení, tak bychom se nejspíše nemuseli divit tomu, co všechno bylo možné a co komu procházelo.

Jedna nestandardní událost se však v pátek zřejmě v záchrance děla. Pražský deník totiž získal ze dvou důvěryhodných zdrojů informaci, že dva vedoucí zaměstnanci objížděli služebním vozem v pracovní době výjezdové základny a sbírali podpisy na podporu ředitele Schwarze. Je to nátlaková akce zaměstnavatele na zaměstnance.

Pozoruhodné na tom však je, že se jednalo o bývalého předsedu odborové organizace, který zásadně nesouhlasí s takovým nekorektním způsobem jednání ze strany malé skupinky vůči zaměstnavateli, řediteli a organizaci. Druhý zaměstnanec, též odborář, není vedoucím zaměstnancem organizace, ale vedoucí záchranář jedné oblasti. Oba se nechtějí dívat na nekalé praktiky militantní skupinky, protože vědí, jaká je pravda a že se nejedná o 90% zaměstnanců. Ze všech dostupných dat a průběhu jednoznačně vyplývá, že se jedná o nátlakovou akci militantní skupinky zaměstnanců vůči řediteli a vedení organizace.

Zákoník práce se podle něho na pražské záchrance neporušuje, naopak se tak prý činí na záchrankách jinde.

Ano, to by novináři měli vědět, protože veškeré potřebné informace jsou veřejně dostupné, např. zde:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/279164-dve-tretiny-zachranek-v-cesku-porusuji-zakonpry-nemaji-na-vyber/

nebo i zde jsou informace:

http://pardubice.idnes.cz/zachranka-posadky-budou-chybet-lekari-dx1-/pardubicezpravy.aspx?c=A130906_154306_pardubice-zpravy_mt

http://www.tribune.cz/clanek/20159-plat-zachranare-tisic-ale-za-tvrde-prescasy

http://www.komorazachranaru.cz/index.php?page=aktualita&titulek=kraj-kontrolou-na-zzslibereckeho-kraje-odhalil-celkem-pet-pochybeni

http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/zachrankam-utikaji-lekari-za-rok-muze-byt-situacekriticka-470241

http://osz-stare.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/09_2002/members_bezpecnost.html

„Pan ředitel je zřejmě pod tlakem,“ komentuje jeho vystupování Žitníková

Ano, skupinky zaměstnanců s odbory a za vydatné pomoci předsedkyně Žitníkové vytvářejí tlak na pana ředitele. Jsme rádi, že to paní předsedkyně přiznává. Je s podivem, že takto agresivně a aktivně nevystupovala paní předsedkyně vůči ostatním ředitelům, kde byl porušován zákoník práce a kde byly prokázány nedostatky v hospodaření i řízení záchranné služby, když je nyní aktivní vůči řediteli Schwarzovi na podkladě smyšlených obvinění a účelových tvrzení i mnoha nepravd. Takové konání má jednoznačně charakter šikany vůči řediteli Schwarzovi.

Nekoncepční změny v provozu, nesystémová a unáhlená rozhodnutí.

Opět další tvrzení bez podložených důkazů nebo konkrétních informací. Uvítáme, když autor těchto frází svá tvrzení doloží a vysvětlí.

Vůči zřizovateli a veřejnosti však vedení ZZS HMP prezentuje líbivá čísla a výsledky, mnohdy účelově zmanipulované.

Také lživé tvrzení bez podložených důkazů nebo konkrétních informací. Uvítáme, když autor těchto frází svá tvrzení doloží a vysvětlí. Veškeré informace z provozu organizace jsou veřejně dostupné a ověřitelné.

Svým přístupem k zaměstnancům je vedení ZZS HMP veřejně známé nejen v odborných kruzích.

Jistě má autor na mysli férovost, transparentnost, hospodárnost, důslednost, spravedlnost, poděkování, pochvaly, odměňování, mnoho benefitů, toleranci atd.

Poměry na pražské záchrance jsou rovněž důvodem nezájmu o volná pracovní místa u ZZS HMP, zejména v lékařských pozicích.

Neustále vedeme seznam čekatelů se zájmem o práci u ZZS HMP, které musíme odmítat pro plný stav. Provádíme výběrová řízení a odmítáme neúspěšné. Provoz organizace je zajištěn bez výrazných problémů. Situace na všech záchranných službách není ideální, což si může kdokoliv vč. odborářů i novinářů z Pražského deníku ověřit ve veřejně dostupných zdrojích. Situace s lékaři je dramatická mnoho let a upozorňují na to ředitelé většiny ZZS i Asociace ZZS i zástupci odborné společnosti Urgentní medicíny. Většina ZZS funguje jen díky externistům. ZZSHMP má nejnižší procento externistů. Jako hlavní důvod nezájmu lékařů o práci u ZZSHMP sami lékaři uváděli jiné argumenty, a to nemožnost sloužit více než 12 hod směny (neporušovat Zákoník práce), větší pracovní zatížení (nejvíce výjezdů v ČR), problémy pražského zdravotnictví (nedostatečná návaznost péče a chronické odmítání pacientů ZZS) i větší dohled veřejnosti (Praha je více pod zraky médií).

Unáhlené rušení lékařských výjezdových základen a omezování provozu.

Není pravda. Každá změna je plánovaná a zcela koncepční. Situaci nejvíce ovlivňuje neexistence vlastní budovy a dlouhodobě bržděná výstavba nových výjezdových základen z důvodu neschopnosti i neochoty MČ a zřizovatele najít vhodné prostory nebo místo pro VZ a nebo financovat jejich výstavbu. Praha je nejlépe pokryta VZ a má nejlepší dostupnost péče v ČR. Vytíženost lékařů stále klesá a i nyní jsou dostatečné rezervy v počtu lékařů ve směně. Nedostatek lékařů pouze neumožňuje snížit přesčasovou práci lékařů na nulu a zajistit veškeré požadavky na asistence. To vše je ale nad rámec úkolů ZZS. V porovnání s metropolemi EU je Praha stále na špičce. V mnohých lékaři nejsou v systému vůbec.

…má vliv na poskytování péče nemocným a zraněným obyvatelům, i návštěvníkům hlavního města Prahy.

Nemá. Provoz funguje bez problémů. Taková silná slova a nařčení lze charakterizovat jako šíření poplašné zprávy.

S prohlášením údajně souhlasí 90 procent ze 470 zaměstnanců.

Zcela zavádějící informace.

ZZS HMP, 4. 10. 2014

Související články:

http://modrahvezdazivota.cz/2014/09/27/vyjadreni-vedeni-zzs-hmp-k-informacim-uvedenym-v-casopise-tyden-a-na-webu-tyden-cz/

http://modrahvezdazivota.cz/2014/10/04/prohlaseni-vedeni-prazske-zachranky-k-otazkam-prazskeho-deniku/