logo

Začala výstavba Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj - 9.11.2018

Poklepem základního kamene v pátek 9. listopadu 2018 začala výstavba Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje v Brně-Bohunicích.

Neustálé vzdělávání zdravotníků je to, na čem si jihomoravská záchranka velmi zakládá. Zajišťuje již několik let vlastními silami výuku zdravotníků ve výjezdových skupinách, zároveň i výuku příslušníků ostatních složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, ale také například studentů středních zdravotnických škol i lékařských fakult působících v České republice.

Teoretická výuka se převážně uskutečňuje v přednáškovém sálu, který byl vybudován v hlavním sídle organizace v Brně-Bohunicích. V této budově sídlí i výjezdové skupiny pro jižní a jihozápadní část brněnské aglomerace, krajské zdravotnické operační středisko, vedení ZZS JMK a veškerá administrativa. Praktická výuka je pak zajišťována v nevyhovujících sklepních prostorách, původně určených k jinému účelu.

„Nedostačující kapacity pro výuku nás přiměly k rozhodnutí doplnit bohunický areál o vzdělávací středisko, které umožní zkvalitnit podmínky pro realizaci výukových a výcvikových programů. Jejich cílem je zvýšit připravenost k poskytování přednemocniční neodkladné péče o obyvatelstvo a návštěvníky Jihomoravského kraje i k řešení mimořádných událostí,“ vysvětluje ředitel jihomoravské záchranky Milan Klusák.

Dostavbou bohunického areálu ZZS JMK o Výcvikové a vzdělávací středisko bude možné zajistit vyšší úroveň teoretické přípravy a praktických dovedností zdravotnických pracovníků ZZS JMK, zejména v případech závažného postižení zdraví občanů, a to od dětí až po dospělé.

„Díky novému středisku a moderním technologiím bude možné za pomoci sofistikovaných simulačních modelů procvičovat stavy, se kterými se zdravotníci zcela běžně při poskytování přednemocniční péče nesetkávají. Stejně tak bude umožněno simulovat autentické podmínky zásahů při mimořádných událostech. Díky projektu bude zajištěna ještě vyšší míra připravenosti záchranářů k rychlému a efektivnímu poskytnutí první pomoci těm, kdo to budou potřebovat,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.


Související články:

Jihomoravská záchranka bude mít v Brně nové výcvikové centrum za 100 milionů, pokud kraj získá na stavbu dotaci

Odbory jihomoravské záchranky protestují proti stavbě nového výcvikového centra, považují ho za zbytečné, vedení ZZS JMK to odmítá


 

Info: ZZS JMK